วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นักเรียนโครงการฯ ปลูกกล้าไม้ 9 ชนิด

นักเรียนโครงการฯ ปลูกกล้าไม้ 9 ชนิด

  • Share:

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 พ.ย. นายบุญฤทธิ์ ลิ้มฉุ้น หัวหน้าด่านป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.ดวงกมล ศรีงาม ครูเชี่ยวชาญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้ดูแลโครงการครอบครัวพอเพียง นำนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนประจวบวิทยาลัย จำนวน 80 คน ในโครงการครอบครัวพอเพียง ปลูกต้นไม้ 9 ชนิด บริเวณพื้นที่ด้านหลังสำนักงานด่านป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ ริมถนนเพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการทำความดีและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์เป็นผู้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่แก่ประชาชนไทย และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพันธกิจของมูลนิธิพอเพียงที่มีนายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิฯ นำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ได้รับเลือกเป็นผู้ดำเนินโครงการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยปลูกต้นมะฮอกกานี สัก ยางนา กัลปพฤกษ์ พะยอม ตะแบก เสลา คูน และเกดต้นไม้ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 209 ต้น

ด้าน น.ส.พรนับพัน ลิ้มฉุ้น นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประธานโครงการครอบครัวพอเพียง รุ่นที่2 กล่าวว่า นักเรียนในโครงการครอบครัวพอเพียงร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเติบโตให้ร่มเงาเป็นที่อาศัยของสรรพสัตว์อื่นๆและให้ออกซิเจน ถือว่าป่าไม้ให้ชีวิตกับมนุษย์ และยังเป็นพันธกิจของมูลนิธิครอบครัวพอเพียงตามพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะป่าเป็นต้นน้ำและเป็นชีวิต.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้