วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ร.9 กับนันทนาการ

ร.9 กับนันทนาการ

โดย บี บางปะกง
27 พ.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

เรียน คุณบี บางปะกง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชกรณียกิจด้านนันทนาการมากมาย ล้วนเป็นสิ่งที่ดีต่อพระองค์ที่เป็นการผ่อนคลายพระราชอิริยาบถจากการทรงงานอย่างหนักในด้านต่างๆ ที่สำคัญการนันทนาการของพระองค์ยังก่อให้เกิดผลดีกับประชาชนและชาติบ้านเมืองอีกด้วย

กีฬา เป็นนันทนาการประเภทหนึ่ง ผู้ที่ใช้กีฬาเป็นนันทนาการนอกจากจะทำให้มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพพลานามัยดีแล้ว กีฬายังสามารถที่จะพัฒนาการให้ผู้ที่ชอบกีฬา ใช้กีฬาที่ตนชอบแล้วมีความเชี่ยวชาญ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพหลัก เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ กีฬาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดมีหลายชนิด ได้แก่ สกีน้ำ ว่ายน้ำ เรือกรรเชียง เรือพาย เรือใบ แบดมินตัน ยิงปืน กอล์ฟ เครื่องร่อน เป็นต้น พระองค์จะทรงศึกษากฎเกณฑ์ของกีฬาแต่ละชนิดที่ทรงเล่น เป็นการนันทนาการอย่างละเอียดและจะทรงฝึกฝนจนเกิดความชำนาญและทรงเล่นได้เป็นอย่างดี อันเป็นแบบอย่างที่ดีของนักกีฬา

ดนตรี เป็นนันทนาการที่พระองค์ทรงโปรดมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เช่นเดียวกับกีฬา ทรงทดลองเล่นเครื่องดนตรีสากลอยู่หลายประเภทและทรงสนพระราชหฤทัยอย่างจริงจัง คือ ดนตรีแจ๊ส พระองค์จะทรงศึกษาจากตำราและทรงฟังดนตรีจากแผ่นเสียงแล้วทรงเปรียบเทียบวิธีการเล่นของพระองค์กับการวิจารณ์จากหนังสือ ทรงฝึกฝนและทรงปฏิบัติเช่นนี้จนมีความชำนาญ ดนตรีแจ๊สที่ทรงโปรด คือ ดนตรีแจ๊ส ประเภท DIXIELAND JAZZ นอกจากจะทรงโปรดดนตรีแจ๊สแล้ว ยังทรงโปรดดนตรีประเภทอื่น เช่น แซกโซโฟน คลาริเน็ต เปียโน กีตาร์ ไวโอลิน เป็นต้น ทรงฝึกฝนและเล่นดนตรีมาโดยตลอด จนกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงเป็นนักดนตรีชั้นยอดเยี่ยมของโลก ทรงได้รับการยกย่องจากนักดนตรีเอกต่างชาติว่าทรงเป็นนักดนตรีเอกของโลกผู้หนึ่ง

นอกจากจะทรงเป็นนักดนตรีเอกของโลกแล้วยังโปรดที่จะทรงพระราชนิพนธ์เพลงเป็นการผ่อนคลายพระราชอิริยาบถ ทรงพระราชนิพนธ์เพลงครั้งแรกเมื่อพระชนมพรรษาได้ 18 พรรษา ช่วงพุทธศักราช 2489 ถึงพุทธศักราช 2538 ทรงพระ ราชนิพนธ์เพลงไว้รวม 48 เพลง ส่วนใหญ่จะทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงแล้วโปรดให้บุคคลต่างๆ ช่วยแต่งคำร้องใส่ทำนองเพลงพระราชนิพนธ์

แต่มีเพลงพระราชนิพนธ์จำนวน 5 เพลง ที่ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและเนื้อร้อง ได้แก่ เพลง STILL ON MY MIND, OLD FASHIONED MELODY, NO MOON, DREAM ISLAND และ ECHO เพลงแสงเทียน เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกแต่พระราชทานให้นำออกบรรเลงเป็นลำดับที่ 3 เพราะมีพระราชประสงค์จะทรงแก้ไข จึงได้พระราชทานเพลงยามเย็นและเพลงสายฝนออกบรรเลงสู่ประชาชนก่อน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับดนตรีว่า “...ดนตรีนี้เป็นศิลปะและนับว่าเป็นกิจกรรมที่กว้างขวางมาก ดนตรีนี้พาดพิงถึงชีวิตประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง...การเล่นดนตรีและการฟังดนตรี ประชาชนก็ได้รับความบันเทิง และได้ผ่อนอารมณ์ให้มีจิตใจร่าเริง สามารถที่จะมีกำลังใจอย่างสูง...”

การถ่ายภาพ พระองค์ทรงคุ้นเคยกับการถ่ายภาพมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ มักถ่ายรูปร่วมกันอยู่เสมอและยังทรงถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ด้วยพระองค์เอง ทรงเป็นนักถ่ายภาพที่มีฝีพระหัตถ์เป็นเยี่ยม

นอกจากนี้พระองค์ยังมีการนันทนาการอีกหลายอย่าง เช่น การวาดภาพสีน้ำมันที่เรารู้จักกันดี ในชื่อของภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ทรงเป็นนักเขียน ทรงเป็นนักแปล ตลอดจนทรงเลี้ยงสุนัข, แมว ดังที่ทราบกัน คือ สุนัขทรงเลี้ยง แมวทรงเลี้ยง โดยทรงเลี้ยงสุนัขและแมวจรจัด หรือที่ประชาชนปล่อยทิ้งไว้

จากหลักการทางนันทนาการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกรณียกิจด้านนันทนาการอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา ดนตรี การถ่ายภาพ วาดภาพระบายสี ฯลฯ ล้วนเป็นสิ่งที่ดีต่อพระองค์และยังเป็นสื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับพสกนิกร และยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นสื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างงดงาม

เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจะได้อยู่อย่างเป็นสุข อยู่ดีกินดีไปจนตลอดชีวิต การประพฤติปฏิบัติตนแต่ในสิ่งที่ดีงาม ไม่ฟุ่มเฟือย อย่างรู้จักคำว่า “พอ” ทั้งพออยู่ พอกิน พอดีและพอเพียง ด้วยชีวิตที่เรียบง่ายและลงมือปฏิบัติอย่างผู้รู้จริง จึงเป็นการตอบสนองพระราชดำริโดยแท้ ซึ่งไม่เพียงแต่จะเกิดกับตนเองเท่านั้น ยังจะส่งผลไปถึงสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน และยังเป็นการแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้อีกด้วย

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจทางนันทนาการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมพลศึกษาได้จัดนิทรรศการที่มีทั้งภาพ, เนื้อหาและผลิตสื่อเรื่อง “รัชกาลที่ 9 กับนันทนาการ” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ.

ประโยชน์ เทียนศาสตร์

บี บางปะกง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้