วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
‘บิ๊กต๊อก’ เยือนจีนหารือแผนปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำ

‘บิ๊กต๊อก’ เยือนจีนหารือแผนปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำ

  • Share:

เครดิตภาพ : กระทรวงยุติธรรม 

รมว.ยธ.เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน หารือแผนปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด ตามโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทัพบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าหารือข้อราชการกับนายกั๋ว เชิงคุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความสงบสาธารณะ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำเชิญของรัฐบาลจีน เรื่อง ความร่วมมือในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ตามโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย ณ กระทรวงรักษาความสงบสาธารณะ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยฝ่ายไทยขอบคุณรัฐบาลจีนที่ได้แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้เทิดพระเกียรติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จเยือนประเทศจีน

นอกจากนี้ยังได้ขอบคุณรัฐบาลจีนที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและสร้างความพึงพอใจให้แก่สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) โดย Mr.Yury Fedotov รองเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการบริหารสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวแสดงความชื่นชมโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัยและความร่วมมือของ 6 ประเทศคือ จีน ลาว เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา และไทย ในโอกาสที่เดินทางไปประเทศไทย และเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ได้แจ้งกับ นายกั๋ว เชิงคุน ว่า พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเป็นพื้นที่เป้าหมายที่อาเซียนจะดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันโดยได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการอาเซียนเพื่อต่อสู้กับปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นแผนระยะ 10 ปี (2559-2568) และจากการที่ไทยและจีนได้มีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำภายใต้โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เสนอว่า ในช่วงระยะแผนปฏิบัติการ 3 ปี (2559-2561) ของโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย ควรให้เจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศได้หารือกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำเพื่อให้มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้หยิบยกประเด็นการควบคุมสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด มิให้เข้าสู่แหล่งผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งประเทศผู้ผลิตและจำหน่ายสารตั้งต้นควรควบคุมการผลิต การจำหน่าย การนำส่งประเทศปลายทางเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารตั้งต้นไปสู่การผลิตยาเสพติด สารตั้งต้นมีประโยชน์และใช้ในอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงควรสร้างสมดุลระหว่างการปราบปรามยาเสพติดกับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงชายแดนระหว่างจีนและประเทศเพื่อนบ้าน

นายกั๋ว เชิงคุน กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลจีน การรักษาความปลอดภัยในลำน้ำโขงได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศเป็นอย่างดี และเห็นด้วยกับข้อเสนอของ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ทุกประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาหารือ

"โดยฝ่ายจีนยินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยในการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ การรักษาความปลอดภัยในลำน้ำโขง และขอให้ฝ่ายไทยให้การสนับสนุนต่อการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายในลำน้ำโขงที่ครอบคลุมการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทุกประเภท ซึ่งจีนกำลังดำเนินการก่อสร้างที่เมืองคุนหมิง และศูนย์ฯ ดังกล่าวจะสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัยด้วย" นายกั๋ว กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้