วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผอ.สพป.ชัยนาท นำลูกเสือ-เนตรนารี ปลูกป่า ปลุกจิตสำนึกเยาวชน รักผืนป่า

ผอ.สพป.ชัยนาท นำลูกเสือ-เนตรนารี ปลูกป่า ปลุกจิตสำนึกเยาวชน รักผืนป่า

  • Share:

เครดิตภาพจาก : สพป.ชัยนาท

ผอ.สพป.ชัยนาท นำเยาวชนลูกเสือ-เนตรนารีปลูกป่าเขาขยาย ปลุกสำนึกเยาวชนรัก-หวงแหนผืนป่า ลงพื้นที่จริงเพื่อให้รู้ถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ช่วยฝึกฝนให้เด็กมีจิตใจจิตอาสายอมเสียสละเพื่อส่วนรวม

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.59 นายวิระ แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จังหวัดชัยนาท นำคณะเยาวชนลูกเสือและเนตรนารี ร่วมปลูกต้นไม้และรดน้ำต้นไม้ที่เขาขยาย ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท เพื่อร่วมกันช่วยกันพลิกฟื้นให้ผืนป่ากลับมาเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ จากเดิมที่เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจากการบุกรุกทำลายป่าจนกลายเป็นพื้นที่แห้งแล้งจนได้ฉายาว่าเป็นเขาทะเลทรายชัยนาท

นายวิระ กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในสังกัดได้มีความรักและหวงแหน มองเห็นถึงคุณค่าในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้เราไม่พบกับปัญหาภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคน นอกจากนี้ยังต้องการให้เยาวชนได้ศึกษาผลกระทบของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ และการแก้ไขปัญหาด้วยการปลูกป่าฟื้นฟูธรรมชาติ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าจากการเห็นพื้นที่จริง และปลูกฝังให้เกิดความรักและหวงแหนป่าไม้ อีกทั้งฝึกฝนให้เด็กมีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวม

อย่างไรก็ตาม โครงการปลูกป่าเขาขยายเริ่มขึ้นเมื่อครั้งที่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งเป็น ผวจ.ชัยนาทเมื่อปี 2557 โดยมีจุดประสงค์เพื่อพลิกฟื้นให้เขาขยายกลับคืนสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ พืชพันธุ์ไม้ทั้งประจำถิ่นและพันธุ์ไม้นานาชาติ หลังเขาขยายถูกบุกรุกถางป่าจะโล่งเตียนเปรียบเหมือนเป็นเขาทะเลทรายมานาน จึงได้ระดมกำลังทั้งงบประมาณภาครัฐและเอกชนมาปลูกป่าและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

โครงการพลิกฟื้นเขาขยายจากเขาทะเลทรายเป็นเขาสวรรค์ โดย “เขาขยาย” ตั้งอยู่หมู่ 8 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท มีความสูงประมาณ 120 เมตร พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ เป็นพื้นที่ภูเขาประมาณ 157 ไร่ และพื้นที่ราบเชิงเขาประมาณ 843 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 8.6 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่เคยมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณไม้และสัตว์ป่ามาก่อน แต่ได้ถูกทําลายเหลืออยู่เพียงพื้นดินที่แห้งแล้ง มีสภาพเหมือนทะเลทราย พื้นที่เป็นหินปนทราย แทบไม่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุม เป็นเขาหัวโล้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้