วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รบ.ปลื้ม WHO ชื่นชมไทย ส่งเสริมสุขภาพ จนท.รัฐ

WHO ชื่นชมไทย ออกนโยบายสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่รัฐ ยกเป็นตัวอย่างให้ประเทศอื่น ด้านรัฐบาลยกร่างแผนกิจกรรมทางกายชาติ 5 ยกกำลัง 3 ตั้งเป้า 5 ปี คนไทยออกกำลังกายเพิ่ม 75% ลดความเสี่ยงเกิดโรคเรื้อรัง

วันที่ 26 พ.ย. พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ดร.มาร์กาเร็ต ชาน ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (WHO) แสดงความยินดีกับรัฐบาลไทยที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่รัฐด้วยการชักชวนให้ออกมาทำกิจกรรมทางกายเป็นประจำระหว่างสัปดาห์ของการทำงาน และกล่าวชื่นชมว่า การริเริ่มของนายกรัฐมนตรี จะเป็นตัวอย่างให้แก่ประเทศอื่น โดยถือว่านายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับโลก

“เช่นเดียวกับประธานสมาพันธ์นานาชาติด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และผู้อำนวยการ WHO ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและใต้ ที่ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางกาย โดยดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมทันที ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน” พลโท สรรเสริญ กล่าว

พลโท สรรเสริญ กล่าวต่อว่า ขณะนี้รัฐบาลกำลังยกร่างแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายชาติ ตั้งเป้าให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอจากร้อยละ 68 ในปัจจุบัน เป็นร้อยละ 75 ในอีก 5 ปีข้างหน้า เรียกว่า ยุทธศาสตร์ 5 ยกกำลัง 3 หรือ 5x5x5 คือ 1.ดำเนินการใน 5 กลุ่มวัย ทั้งทารกในครรภ์ เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ 2. ส่งเสริมให้ 5 สถานที่จัดให้มีกิจกรรมทางกาย คือ สถานพยาบาล สถานประกอบการ สถานศึกษา สวนสาธารณะ และสถานีขนส่ง 3.สนับสนุนการมีกิจกรรมทางกาย คือ มีระบบสนับสนุน มีการวิจัย มีการติดตามประเมินผล มีการพัฒนาศักยภาพ และมีการสื่อสารรณรงค์

“ท่านนายกฯ กล่าวว่า ประเทศไทยมีศักยภาพและความก้าวหน้าทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพที่นานาชาติยอมรับและชื่นชม รัฐบาลจึงพร้อมต่อยอดพัฒนากฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่เอื้ออำนวยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะการมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นในทุกช่วงวัย เพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตจากโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง ความดัน เบาหวาน ซึ่งมีสาเหตุหนึ่งมาจากพฤติกรรมเนือยนิ่งหรือขาดกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม” พลโท สรรเสริญ กล่าว

ทั้งนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่รัฐทั่วประเทศร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา 15.30-16.30 น. และรณรงค์ให้ภาคเอกชนและพี่น้องประชาชน หันมาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในสถานที่และระยะเวลาที่สะดวก โดยสามารถเลือกประเภทของการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับช่วงวัย เช่น การยืน นั่ง เดินระยะสั้น เดินเร็ว ขี่จักรยาน วิ่ง แอโรบิก หรือเล่นกีฬาทุกชนิด

WHO ชื่นชมไทย ออกนโยบายสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่รัฐ ยกเป็นตัวอย่างให้ประเทศอื่น ด้านรัฐบาลยกร่างแผนกิจกรรมทางกายชาติ 5 ยกกำลัง 3 ตั้งเป้า 5 ปี คนไทยออกกำลังกายเพิ่ม 75% ลดความเสี่ยงเกิดโรคเรื้อรัง 26 พ.ย. 2559 14:54 26 พ.ย. 2559 15:10 ไทยรัฐ