วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สคร.10 อุบลฯ ห่วงหน้าหนาว โรคมือเท้าปากระบาด พบผู้ป่วยแล้ว 71,610 ราย

สคร.10 อุบลราชธานี ห่วงประเทศไทยเข้าสู่หน้าหนาว โรคมือเท้าปากระบาด เผย ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยแล้ว 71,610 ราย เสียชีวิต 3 ราย อุบลราชธานีสถิติพบผู้ป่วยสูงสุด แนะโรงเรียน ตรวจคัดกรองเด็กป่วยเป็นประจำ ...

วันที่ 26 พ.ย.59 นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวว่า ขณะนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว หลายจังหวัดของภาคอีสาน อากาศเริ่มหนาวเย็น โรคที่ควรเฝ้าระวังในช่วงนี้ คือ โรคมือเท้าปาก ซึ่งมักมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในภาวะอากาศเย็นและชื้น และมักเกิดในสถานที่ที่มีเด็กจำนวนมากอยู่รวมกัน 

โรคมือเท้าปาก จะเกิดบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เนื่องจากเด็กมีภูมิคุ้มกันโรคต่ำ การติดต่อของโรคจะติดต่อจากการได้รับเชื้อทางปากโดยตรง ซึ่งเชื้อไวรัสจะติดมากับมือ หรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือติดต่อจากการไอ จาม รดกัน โดยหลังจากได้รับเชื้อ 3-6 วัน ผู้ติดเชื้อจะเริ่มแสดงอาการป่วย

อาการที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดเมื่อย เป็นต้น หรือมีอาการไข้ร่วมกับตุ่มพองเล็กๆ เกิดขึ้นที่ผิวหนังบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า และในปาก โดยตุ่มแผลในปากนั้น บริเวณรอบๆ จะอักเสบและแดง ต่อมาตุ่มจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ เป็นสาเหตุให้เด็กไม่ดูดนม ไม่กินอาหารเพราะเจ็บปาก โดยทั่วไปอาการจะดีขึ้น และสามารถหายเป็นปกติได้ภายใน 7-10 วัน แต่หากเด็กมีอาการแทรกซ้อน เช่น ไข้สูง ซึม อาเจียน หอบ ต้องรีบนำเด็กกลับไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที

ส่วนสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ในประเทศไทย ตั้งแต่ต้นปี พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากแล้ว 71,610 ราย เสียชีวิตด้วยโรคนี้ไปแล้ว 3 ราย ส่วนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร พบผู้ป่วยแล้ว 4,359 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ จ.อุบลราชธานี 2,060 ราย รองลงมาคือ จ.ศรีสะเกษ 1,175 ราย ตามลำดับ

สำหรับการป้องกันโรคมือเท้าปาก ผู้ปกครอง หรือผู้เลี้ยงดูเด็กในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และสถานรับเลี้ยงเด็ก ควรมีการตรวจคัดกรองเด็กเป็นประจำทุกวันในตอนเช้า โดยแยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ และแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน พร้อมหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กป่วยเล่นคลุกคลีกับเด็กปกติ และเมื่อป่วยควรพักรักษาอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหาย รวมถึงให้เด็กล้างมือบ่อยๆ หรือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งสกปรกปนเปื้อนเชื้อโรค หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ของใช้ ของเล่น เป็นประจำทุกสัปดาห์ ที่สำคัญ หากพบเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทันที 

ทั้งนี้ โรคมือเท้าปาก ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน แพทย์จะให้ยารักษาตามอาการ ผู้ป่วยควรนอนพักผ่อนให้มากๆ ผู้ดูแลควรเช็ดตัวให้เด็กเพื่อลดไข้เป็นระยะ ให้ผู้ป่วยรับประทานอาหาร อ่อนๆ และหากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

สคร.10 อุบลราชธานี ห่วงประเทศไทยเข้าสู่หน้าหนาว โรคมือเท้าปากระบาด เผย ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยแล้ว 71,610 ราย เสียชีวิต 3 ราย อุบลราชธานีสถิติพบผู้ป่วยสูงสุด แนะโรงเรียน ตรวจคัดกรองเด็กป่วยเป็นประจำ ... 26 พ.ย. 2559 14:30 26 พ.ย. 2559 15:11 ไทยรัฐ