วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝายวังยางกาฬสินธุ์ ยังปล่อยน้ำออกวันละ 40 ล้าน ลบ.ม.

ฝายวังยางกาฬสินธุ์ ยังคงแขวนประตูระบายน้ำขึ้นทั้ง 6 บาน ปล่อยน้ำออก วันละ 40 ล้าน ลบ.ม. จนกว่าสถานการณ์ปกติ แนะ ปชช. ติดตามสถานการณ์ รับมือตลอดเวลา ...

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2559 จากการติดตามสถานการณ์น้ำตามลำชี ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าช่วงนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงเฉลี่ยวันละ 5 เซนติเมตร เนื่องจากทางเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นได้ลดการระบายน้ำลงจึงทำให้ระดับน้ำในลำน้ำชีเริ่มลดระดับลง แต่ปริมาณน้ำยังสูงและกระแสน้ำยังไหลเชี่ยว ทำให้ฝายวังยาง ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังคงแขวนประตูระบายน้ำทั้ง 6 บานเพื่อให้น้ำไหลสะดวกขึ้น

นายพัฒนะ พลศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (เขื่อนวังยาง) กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในลำน้ำชีในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มลดระดับลงแล้ว วันนี้ พบว่าระดับน้ำลดลงประมาณ 5 เซนติเมตร แต่ปริมาณน้ำยังถือว่าสูงอยู่และยังมีกระแสน้ำไหลเชี่ยว ทางฝายวังยาง ยังคงทำการแขวนประตูระบายน้ำขึ้นทั้ง 6 บาน เพื่อให้น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ให้น้ำเอ่อสูงขึ้น ซึ่งมีน้ำไหลผ่านประมาณ 473 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 40 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีระดับน้ำหน้าเขื่อนและท้ายเขื่อนประมาณ 137 ม.รทก.โดยทางฝายวังยางจะยังคงระบายน้ำให้ไหลผ่านไปจนกว่าสถานการณ์น้ำจะกลับมาปกติ จึงจะเริ่มปิดประตูระบายน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งปีหน้า โดยทางฝายวังยางยังอยากให้ประชาชนเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ตลอดเวลา
ฝายวังยางกาฬสินธุ์ ยังคงแขวนประตูระบายน้ำขึ้นทั้ง 6 บาน ปล่อยน้ำออก วันละ 40 ล้าน ลบ.ม. จนกว่าสถานการณ์ปกติ แนะ ปชช. ติดตามสถานการณ์ รับมือตลอดเวลา ... 26 พ.ย. 2559 13:02 26 พ.ย. 2559 13:42 ไทยรัฐ