วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'นนทรีเกมส์' ครั้งที่ 41 เปิดตัว 'แพนเค้ก' ทูตกีฬา แข่ง 6-12 ม.ค.60

'นนทรีเกมส์' ครั้งที่ 41 เปิดตัว 'แพนเค้ก' ทูตกีฬา แข่ง 6-12 ม.ค.60

  • Share:

โรงเรียนสาธิต 21 สถาบัน ร่วมน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมน้อมนำพระบรมราโชวาทด้านการกีฬามาปฏิบัติ "เปิดตัวทูตกีฬา" การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 นนทรีเกมส์ สาธิตเกษตร เจ้าภาพการแข่งขัน 6-12 ม.ค.60...

วันที่ 26 พ.ย. 59 ที่หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม ชั้น 4 ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จ่างภากร นำผู้อำนวยการและคณาจารย์โรงเรียนสาธิตทั้ง 21 สถาบัน พร้อมด้วย ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.ปัทมาวดี เลห์มงคล คณบดีคณศึกษาศาสตร์ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมน้อมนำ พระบรมราโชวาทด้านการกีฬามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท พระบรมราโชวาทในวันเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนประจำปี เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2504

การกีฬานั้นนับเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่สำคัญยิ่ง เพราะเป็นการกล่อมเกลาให้เด็กมีจิตใจอดทน กล้าหาญ รู้แพ้ รู้ชนะ ปลูกฝังพลานามัยให้แข็งแรงทั้งทางจิตใจและร่างกาย เป็นผลสืบเนื่องไปถึงการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติอันเป็นยอดแห่งความปรารถนา และเป็นการร่วมกันสร้างความสมานฉันท์สมดังคำขวัญของการแข่งขันครั้งนี้ว่า “เสริมกีฬา สร้างไมตรี สานสามัคคี นนทรีเกมส์”

สำหรับการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์” นี้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นเจ้าภาพพร้อมเดินหน้าจัดการแข่งขันกีฬาทั้ง 17 ชนิด ในวันที่ 6-12 มกราคม 2560 ที่จะถึงนี้ ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จ่างภากร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กล่าวว่า "นับเป็นครั้งที่ 41 แล้ว ที่เราชาวสาธิต ร่วมใจกันจัดการแข่งขันให้นักเรียนของเราได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาไปพร้อมกับการรู้จักมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสามัคคีกันทั้ง 21 สถาบัน การรู้จักปฏิบัติตามกติกาและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการแข่งขันที่จะช่วยฝึกให้นักเรียนของเรามีความอดทน อดกลั้น ควบคุมตนเองได้และดำเนินชีวิตอย่างสันติ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งยังให้เยาวชนพัฒนาการกีฬาไปสู่การกีฬาระดับชาติตามมาตรฐานสากลอีกด้วย"

​ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร กล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มีการแข่งขันทั้ง 17 ชนิด ได้แก่ กรีฑา กอล์ฟ ซอฟต์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล ฟุตซอล ลีลาศ วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ หมากกระดาน ฮอกกี้ แฮนด์บอล ในฐานะเจ้าภาพหวังว่า "การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์” จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ร่วมกันตั้งไว้"

"แพนเค้ก" น.ส.เขมนิจ จามิกรณ์

ในโอกาสนี้ทางเจ้าภาพขอเปิดตัวทูตกีฬาของ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์" ได้แก่ "แพนเค้ก" น.ส.เขมนิจ จามิกรณ์ ศิษย์เก่าสาธิตเกษตร รุ่นที่ 31 อดีตนักกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร ปัจจุบันเป็นนักแสดงชื่อดัง และนายยอดยิ่ง ศุภศรี ศิษย์เก่าสาธิตเกษตร รุ่นที่ ๒๓ อดีตนักกีฬาว่ายน้ำ เลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นนักการทูตชำนาญการ กระทรวงการต่างประเทศ ศิษย์เก่าทั้งสองคนทำหน้าที่ทูตกีฬาและถือธงประจำการแข่งขันในครั้งนี้

ทั้งนี้ "การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 นนทรีเกมส์" จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2560 ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาสาธิต ทั้ง 21 สถาบัน ติดตามตารางเวลาและชมการแข่งขันที่สนามแข่งขันได้ทาง http://nontrigames.kus.ku.ac.th

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้