วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อำนวย ไม่ขัดป.ป.ช.-สตง.ตั้งเกณฑ์ใช้เงินพรรคแนะรัฐสร้างงานดีกว่าให้เงิน

“อำนวย” ไม่ขัดข้องหาก กรธ. ให้อำนาจ ป.ป.ช.-สตง. กำหนดเกณฑ์การใช้เงินพรรคการเมือง เห็นด้วยมาตรการเพิ่มรายได้ แต่อยากแนะให้สร้างงานมากกว่า มอง ยืนด้วยตัวเองดีกว่านำเงินไปให้

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 59 นายอำนวย คลังผา อดีต ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงแนวคิดของคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่จะให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีอำนาจกำหนดเกณฑ์การใช้เงินของพรรคการเมือง ว่า ไม่ขัดข้อง เพราะเรามั่นใจในการใช้จ่ายอยู่แล้ว ที่ผ่านมาในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็กำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สมัครเลือกตั้งแต่ละคนอยู่แล้วจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ ใครจะเข้ามากำหนดเพิ่มเติมไม่มีปัญหา แต่ถ้าจะให้ทุกอย่างโปร่งใสจริง ควรให้องค์กรเหล่านี้เข้าไปกำหนดการใช้จ่ายขององค์กรอิสระ และหน่วยงานราชการทุกแห่งเช่นเดียวกัน รวมถึงให้บุคลากรในหน่วยงานเหล่านี้แจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. เหมือนนักการเมืองด้วย นี่คือการปฏิรูปที่ทำให้ทุกอย่างเท่าเทียมกันทั้งหมด

ส่วนมาตรการเพิ่มรายได้ 1,500-3,000 บาท แก่ผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลนั้น นายอำนวย กล่าวว่า เห็นด้วย เพราะอย่างน้อยก็เป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย แต่อยากให้การช่วยเหลืออย่างยั่งยืน โดยเห็นว่ารัฐบาลควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาล อบต. อบจ. สำรวจจำนวนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ตัวเองแล้วฝึกอาชีพให้พวกเขา ทั้งการเป็นช่างเครื่อง ช่างไฟฟ้า รวมถึงจัดหาพื้นที่สาธารณะให้ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ รวมถึงให้รัฐบาลเพิ่มโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อเป็นการสร้างรายได้ เพราะมองว่าวิธีการเช่นนี้จะทำให้ผู้มีรายได้น้อยยืนด้วยตัวเองได้ดีกว่าเพียงแค่นำเงินไปให้.

“อำนวย” ไม่ขัดข้องหาก กรธ. ให้อำนาจ ป.ป.ช.-สตง. กำหนดเกณฑ์การใช้เงินพรรคการเมือง เห็นด้วยมาตรการเพิ่มรายได้ แต่อยากแนะให้สร้างงานมากกว่า มอง ยืนด้วยตัวเองดีกว่านำเงินไปให้ 26 พ.ย. 2559 11:14 26 พ.ย. 2559 12:26 ไทยรัฐ