วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เมืองคอน แชมป์จับยานรกใน 7 จว.ใต้ตอนบน กระท่อมมากสุด 1.3 หมื่นคดี!

เมืองคอน แชมป์จับยานรกใน 7 จว.ใต้ตอนบน กระท่อมมากสุด 1.3 หมื่นคดี!

  • Share:

รองผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช นำประชุม ศอ.ปส.จ.นศ. รับทราบสถานการณ์ยาเสพติด พบ 7 จังหวัดใต้ตอนบนจับได้กว่า 7 หมื่นคดี เมืองคอน เป็นอันดับหนึ่ง คดีใบกระท่อมมากที่สุด

นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศอ.ปส.จ.นศ.) ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ยาเสพติดระดับพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ห้วงปีงบประมาณ 2558-2559 มีสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด จำนวนทั้งสิ้น 73,304 คดี พื้นที่จับกุมมากที่สุดคือ จ.นครศรีธรรมราช 22,812 คดี รองลงมา จ.สุราษฎร์ธานี 18,659 คดี และ จ.ภูเก็ต 10,812 คดี เมื่อจำแนกตามชนิดยาเสพติดพบว่า พืชกระท่อมมากที่สุด 50,557 คดี รองลงมายาบ้า 17,561 คดี ยาไอซ์ 6,964 คดี และกัญชา 5,657 คดี ด้านการบำบัดรักษา จำนวน 13,283 คน เป็นชาย 12,601 คน หญิง 729 คน

ส่วนสถิติการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ห้วงปีงบประมาณ 2558-2559 พบว่า ชนิดยาเสพติดที่พบว่ากระทำความผิด ในพื้นที่ 4 อันดับแรก มากที่สุดได้แก่ กระท่อม 13,152 คดี รองลงมา ยาบ้า 9,615 คดี กัญชาแห้ง 1,142 คดี และยาไอซ์ 1,111 คดี มีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดทั้งสิ้น 3,658 คน เป็นชาย 3,475 คน หญิง 183 คน แนวโน้มสถานการณ์ห้วงปี 2560 ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้แก่ พืชกระท่อม ยาบ้า กัญชา และยาไอซ์ สำหรับโครงการ “การบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ (ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน) ปีงบประมาณ 2560 จัดไปแล้ว 2 รุ่น จำนวน 196 คน จากเป้าหมาย 14 รุ่น จำนวน 1,368 คน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้