วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กิจกรรมนอกตำรา 27/11/59

ซื่อสัตย์ตามรอยพระบาท... สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดให้เข้าชมนิทรรศการ “ซื่อสัตย์สุจริต ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ นิทรรศการอันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจ และนิทรรศการพระบรม ราโชวาทจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประกวดผลิตภัณฑ์สีเขียว... สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ชวนน้องๆนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดในงาน การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ชิงทุนการศึกษา โดยแบ่งประเภทการประกวดเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทประหยัดพลังงาน (Product for energy saving) 2.ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Product for resources efficiency) 3.ประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Product for life enhancement) 4.ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Product for aging society) ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ www.tgda.ku. ac.th สอบถามโทร. 09-2557-3022.

26 พ.ย. 2559 08:26 26 พ.ย. 2559 08:26 ไทยรัฐ