วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายกองค์การนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันสวรรคต ครบ 50 วัน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 1 ธ.ค.2559 ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ วัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ์ ร่วมกับองค์การนิสิตบัณฑิตศึกษา มจร. จัดปฏิบัติวิปัสสนา กรรมฐานน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 25 พ.ย.-3 ธ.ค. 2559 ที่ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ทั้งยังมีกิจกรรมการอุปสมบทพระภิกษุ ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวิริยคุณ วิ. ผอ.ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ ให้การสนับสนุน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมฆราวาสสามารถร่วมกิจกรรมได้ตามสะดวก ทั้งแบบเช้าไป-เย็นกลับ หรือพักที่ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ไม่เสียค่าใช้จ่าย โทร.0-2223-6878.

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายกองค์การนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันสวรรคต ครบ 50 วัน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 1 ธ.ค.2559 26 พ.ย. 2559 00:29 26 พ.ย. 2559 00:29 ไทยรัฐ