วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รีบสานต่อพระกระแสรับสั่ง

รวมสวนจตุจักร, สวนรถไฟ, สวนสมเด็จฯเป็น “อุทยานสวนจตุจักร”

ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. พร้อมด้วยนางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม และคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสวนสาธารณะ 3 แห่ง ประกอบด้วย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) และสวนจตุจักร เพื่อเตรียมดำเนินโครงการเชื่อม 3 สวนสาธารณะ เป็นอุทยานสวนจตุจักร ทั้งนี้ นายจักกพันธุ์กล่าวว่า เมื่อปี 2544 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระกระแสรับสั่งว่า สวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนรถไฟ สมควรรวมเป็นสวนเดียวกัน ในชื่ออุทยานสวนจตุจักร และในปี 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้รวมสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่งนี้เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อมาปี 2547 พระองค์ได้พระราชทานสวนให้อยู่ในความดูแลของรัฐบาล จากนั้นปี 2551 กทม.ได้ศึกษาออกแบบ วางผังอุทยานสวนจตุจักรภายใต้งบประมาณ 10.2 ล้านบาท ซึ่งผลการศึกษาระบุว่า การรวมสวนทั้ง 3 แห่งจำเป็นต้องล้อมต้นไม้จำนวนมาก กระทั่งปี 2555 มีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและ กทม.เพื่อพิจารณาดำเนินการตามพระราชดำริ จากการหารือได้มอบหมายให้ กทม.เป็นผู้ออกแบบว่าจะเชื่อมสวนอย่างไรโดยไม่กระทบต่อการเคลื่อนย้ายต้นไม้ และไม่กระทบต่อกายภาพของสวน

นายจักกพันธุ์กล่าวอีกว่า สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และสวนรถไฟมีสะพานข้ามคลองเชื่อม 2 แห่ง ส่วนนี้จะขยายสะพานให้กว้างขึ้น และคำนึงถึงความเหมาะสมด้านกายภาพของสวนที่เป็นธรรมชาติ ขณะที่การเชื่อมโยงสวนจตุจักรกับสวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ ซึ่งมีถนนกำแพงเพชร 3 กั้นอยู่ กทม.จะมอบหมายฝ่ายวิศวกรโยธาศึกษารูปแบบการเชื่อมโยงสวนและพิจารณาว่าควรทำเป็นสกายวอล์ก หรืออุโมงค์ทางลอด ทั้งนี้ สวนจตุจักรมีพื้นที่ 155 ไร่ สวนรถไฟมีเนื้อที่ 375 ไร่ และสวนสมเด็จพระนางเจ้าฯมีพื้นที่ 196 ไร่ รวมทั้ง 3 แห่ง มีเนื้อที่ 727 ไร่ นอกจากนี้ กทม.ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่าร้อยละ 81 เห็นด้วยกับการรวมสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่ง หลังจากการลงพื้นที่วันนี้ รองผู้ว่าฯ กทม.ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักผังเมือง สำนักการจราจรและการขนส่ง และสำนักโยธา ร่วมหารือถึงรูปแบบการเชื่อมโยงสวนสาธารณะ เพื่อส่งแบบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าฯ กทม.พิจารณาภายใน 15 ธ.ค. ทั้งนี้ กทม.ตั้งเป้าการดำเนินโครงการนี้ให้แล้วเสร็จไม่เกินปี 2561.

คณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสวนสาธารณะ 3 แห่ง ประกอบด้วย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) และสวนจตุจักร เพื่อเตรียมดำเนินโครงการเชื่อม 3 สวนสาธารณะ เป็นอุทยานสวนจตุจักร... 25 พ.ย. 2559 23:39 25 พ.ย. 2559 23:39 ไทยรัฐ