วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แบงก์ชาติสยองหนักยอดลูกหนี้ชักดาบเพิ่ม

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า ขณะนี้พบว่าในรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์สิ้นไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ระบุว่าภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวช้า และกระจุกตัวเป็นบางภาค ทำให้สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention Loan : SM) ซึ่งเป็นการแสดงการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้ 1-2 เดือน ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้อยู่ที่ 324,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 26,000 ล้านบาท ทำให้สัดส่วน SM ต่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.38% ของสินเชื่อรวม จาก 2.17% ในไตรมาสก่อนหน้า

โดยสินเชื่อที่มีการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุดเป็นสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นจาก 3.2% ในไตรมาสก่อนหน้าขึ้นมาเป็น 3.26% ในไตรมาสนี้ โดยเป็นการเพิ่มขึ้น ทั้งการผิดนัดชำระหนี้ของสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม การผิดนัดชำระหนี้ในสินเชื่อ เช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งสูงต่อเนื่องมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 เริ่มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยในไตรมาสนี้มียอด SM อยู่ที่ 8.05% ลดลงจาก 8.12% ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่สินเชื่อ SM ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอีไตรมาสที่ 3 ปีนี้เป็นอีกภาคที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยปรับขึ้นมาอยู่ที่ 2.23% จาก 2.07% ในไตรมาสก่อนหน้า เช่นเดียวกับสินเชื่อ SM ของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเป็น 1.86% ในไตรมาสที่ 3 จาก 1.51% ในไตรมาสก่อนหน้า ทั้งนี้ ความสามารถในการชำระหนี้ที่ด้อยลงของลูกหนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ ธปท.จะติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิด เพราะคาดว่าแนวโน้มอาจจะเพิ่มขึ้นในปีหน้า.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า ขณะนี้พบว่าในรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์สิ้นไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ระบุว่าภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวช้า และกระจุกตัวเป็นบางภาค ทำให้สินเชื่อ... 25 พ.ย. 2559 23:35 25 พ.ย. 2559 23:35 ไทยรัฐ