วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ใครคือทาสนายทุน

ใครคือทาสนายทุน

โดย หมัดเหล็ก
26 พ.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

ประชากรใน อาเซียน เมื่อรวมกันแล้วมีมากกว่า 625 ล้านคน และกำลังเป็นเป้าหมายการปักหมุดเศรษฐกิจในอนาคต โดยดูได้จาก เม็ดเงินลงทุนและฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำให้มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

เมื่ออาเซียนถูกกำหนดให้เป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลก ทำให้มีความต้องการที่ จะใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี ซึ่งใน ปัจจุบันสำรวจพบว่ามีประชากรที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่ถึง 120 ล้านคน

องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ หรือ IEA คาดการณ์ การใช้พลังงานไฟฟ้าของอาเซียน ไว้ โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า จาก 789 พันล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ในปี 2556 เป็น 2,200 พันล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ในปี 2583 ทำให้ต้องเพิ่มกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นอีกหลายเท่าตัวเช่นกัน

ในรายงานได้ระบุความต้องการใช้พลังงานในการผลิตไฟฟ้ายังคงเป็น เชื้อเพลิงจากถ่านหิน ที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่จะใช้ผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ 340,000 เมกะวัตต์ จาก 210,000 เมกะวัตต์ ในปี 2557 เป็น 550,000 เมกะวัตต์ในปี 2583 ทำให้สัดส่วนการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 32 เป็นร้อยละ 50 มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐาน

ทั้งนี้ การใช้ ก๊าซธรรมชาติ จะลดลงจากร้อยละ 44 เป็นร้อยละ 26 และการใช้ พลังงานหมุนเวียน จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 22 อาทิพลังงานความร้อนจากใต้พื้นดิน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ หรือแม้แต่พลังงานนิวเคลียร์ ก็จะถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในอาเซียนจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศเวียดนาม

ประเทศไทยในปัจจุบันใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้าเกือบร้อยละ 70 ในขณะที่ปริมาณก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยลดลงทุกที คาดว่าจะหมดภายใน 7 ปีนี้ การนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้านมีความไม่แน่นอนสูงขึ้นเรื่อยๆ

ในที่สุดแล้วประเทศไทย หนีไม่พ้นที่จะต้องใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าอยู่ดี ความคุ้มค่าเป็นรองเฉพาะพลังงานนิวเคลียร์ เพราะถ้าจะใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานหลัก ก็ไม่สามารถที่จะผลิตได้ตลอด 24 ชั่วโมง ใช้ได้เป็นบางเวลาเท่านั้น

การก่อสร้าง โรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ถูกต่อต้านคัดค้านจากคนกลุ่มหนึ่งที่แสดงตัวเป็นเอ็นจีโอ ทั้งๆที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นความสำคัญและเชื่อมั่นในมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็ตาม ทั้งที่พิสูจน์แล้วว่าการผลิตไฟฟ้าของประเทศต่างๆ ซึ่งคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมแบบเข้มงวดไม่ว่าจะเป็นในยุโรปหรือเอเชียเวลานี้ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักทั้งนั้น

การออกมาโจมตีว่า กฟผ.เป็นทาสนายทุน เป็นข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยมากเกินไป เมื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าคือความมั่นคงของประเทศและรองรับการเจริญเติบโตเศรษฐกิจประเทศในอนาคต ใครคือทาสนายทุนกันแน่.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้