วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


เปิดประตู “ชุมพร” สู่ภาคใต้ เยือนถิ่นหาดทรายสวย 400 ลี้

“ชุมพร” มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชายหาด ท้องทะเลงาม หรือน้ำตกกลางผืนป่า แต่สำหรับจุดหมายปลายทางที่จะพาไปเยือนในครั้งนี้ เป็นการตามรอยพระบาทของ “ในหลวง รัชกาลที่ 9” ที่ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาตามพระราชดำริไว้มากมาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพสกนิกรภาคใต้

หนึ่งในโครงการพัฒนาสำคัญ ที่เป็นแลนด์มาร์กของการน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาจังหวัดชุมพร คือ “โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ” ได้รับการขนานนามว่า “แก้มลิง หนองใหญ่” สืบเนื่องมาจากแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่โปรดให้สร้างเส้นทางเดินน้ำ เพื่อพักน้ำไว้ในแก้มลิง ไม่ให้เกิดน้ำท่วมใหญ่อย่างที่ชุมพรเคยประสบมาตลอด โดยได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อช่วยในการขุดคลองหัววัง-พนังตัก ให้เสร็จภายใน 1 เดือน ทันต่อพายุไต้ฝุ่นลินดาที่กำลังเข้าฝั่ง ชาวชุมพรจึงรอดพ้นจากอุทกภัยในครั้งนั้น มาจนถึงทุกวันนี้ หลังจากนั้นชาวชุมพรก็ร่วมแรงร่วมใจกันสานต่อแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสร้างศูนย์ความรู้โครงการหนองใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่สุขล้นให้กับชุมชนท้องถิ่น

พื้นที่ในโครงการแบ่งออกเป็น3 ส่วน คือ ส่วนของป่าธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของหมู่นกหลากหลายพันธุ์ ส่วนของการทำเกษตร เป็นพื้นที่ประกอบอาชีพจริง และส่วนของเกาะเลข 9 คืออาคารของหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ ถือเป็นไฮไลต์ของการท่องเที่ยว เพราะมีการจัดโฮมสเตย์ที่พักได้จริง

นอกเหนือจากสารพันแปลงนาทดลองที่พร้อมเสมอในการให้ความรู้กับบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นแปลงสมุนไพรพืชผักต่างๆ, นาข้าว, การทำไบโอดีเซล ยังมีการสอนเลี้ยงกบ, หมู, ไก่, ปลา ให้ชาวบ้านได้มีเทคนิคในการทำมาหากินเพิ่มขึ้น ส่วนนักท่องเที่ยวก็ได้เรียนรู้การท่องเที่ยววิถีเกษตรอย่างใกล้ชิดด้วย

ชุมพรยังมี “โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร” ตั้งอยู่อำเภอปะทิว เมื่อปี พ.ศ.2541 ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ริเริ่มพัฒนาที่ดินบ้านน้ำพุ ให้เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยทางการเกษตรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เนื่องจากมีพื้นที่ติดชายทะเล และถูกกระแสลมพัดพาเอาเม็ดทรายขึ้นมาทับถม จนกลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมบนเนินทราย ที่นี่ไม่เพียงจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ครอบคลุมระยะทางกว่า 2.3 กิโลเมตร ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สำหรับคนรักในหลวง

จังหวัดชุมพรถือเป็นประตูสู่ภาคใต้ ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยน้ำทะเลสวยใส และชายหาดที่ทอดยาวกว่า 200 กิโลเมตร อันเป็นที่มาของฉายา “หาดทรายสวย 400 ลี้” อีกหนึ่งเพชรเม็ดงามของชุมพรคือ “อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร” มีเกาะเล็กเกาะน้อยเรียงรายรวมกันมากกว่า 40 เกาะ เดิมมีชื่อว่า อุทยานแห่งชาติหาดทรายรี ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2542 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอ ทั้งในส่วนของป่าชายเลน ภูเขา ชายหาด ท้องทะเล และหมู่เกาะ ที่นี่ไม่เพียงเหมาะแก่การดำน้ำตื้นเพื่อดูปะการัง แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สามารถแวะทำกิจกรรมได้สารพัด ไม่ว่าจะเป็นเดินชมป่าชายเลนตามเส้นทางที่เป็นสะพานไม้ทอดยาว หรือพายคายัคไปทักทายป่าชายเลนที่สมบูรณ์สวยงามที่สุดของเมืองไทย.

“ชุมพร” มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชายหาด ท้องทะเลงาม หรือน้ำตกกลางผืนป่า แต่สำหรับจุดหมายปลายทางที่จะพาไปเยือนในครั้งนี้ เป็นการตามรอยพระบาทของ “ในหลวง รัชกาลที่ 9” 25 พ.ย. 2559 10:46 25 พ.ย. 2559 10:55 ไทยรัฐ