วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รบ.โต้แจกเงินคนจน ไม่ใช่ประชานิยม ยันดูแลเท่าเทียม ปัดหวังคะแนนเสียง

โฆษก รบ.แจงรัฐมีหน้าที่ดูแลประชาชนทุกกลุ่ม มากน้อยตามฐานะ-ความจำเป็น ไม่หวังคะแนนนิยม หวังเพียงสร้างความสุขความเท่าเทียมตามสมควร โดยต้องไม่กระทบวินัยการเงินการคลัง แนะประชาชนใช้จ่ายอย่างมีเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.59 พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แสดงความคิดเห็นกรณี นักการเมืองบางคนบางกลุ่ม วิพากษ์วิจารณ์มาตรการเพิ่มรายได้ 1,500-3,000 บาท แก่ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ ครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า ไม่ต่างจากนโยบายประชานิยมในอดีต ว่ารัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุนดูแลพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเศรษฐานะ ให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุข ลดช่องว่างทางสังคม และมีศักดิ์ศรีตามสมควร ด้วยมาตรการที่แตกต่างกันไปตามความจำเป็น ทั้งระยะสั้นและระยะยาว การให้ความใส่ใจกับประชาชนทุกภาคส่วนเป็นสิ่งดีที่ทุกรัฐบาลด้วยต้องปฏิบัติ แต่สิ่งสำคัญคือการดำเนินการใดๆ จะต้องไม่มีวาระซ่อนเร้น ไม่ทำเพื่อคะแนนเสียงหรือสร้างฐานความนิยม โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศกับลูกหลานในภายหน้า แต่จะต้องดำเนินการด้วยความจริงใจ โปร่งใส ชัดเจน รอบคอบ ไม่สร้างผลกระทบต่อระบบการเงินการคลังของชาติ ที่สำคัญผู้นำและผู้บริหารในทุกระดับ จะต้องมีธรรมาภิบาลในการทำงาน เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีต่อบ้านเมืองต่อไป

"สำหรับผมแล้ว การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่สมควรได้รับ โดยไม่สร้างปัญหาไว้เบื้องหลัง น่าจะเรียกว่าเป็นสวัสดิการแห่งรัฐ มิใช่ประชานิยม ในนิยามที่เราเข้าใจหรือคุ้นเคยกัน ว่า คิดทำเพื่อหวังคะแนนเสียง และความนิยมจากประชาชน โดยไม่สนใจผลระยะยาวต่อประเทศชาติ ทั้งนี้อยากแนะนำให้พี่น้องประชาชนที่เข้าข่ายได้รับการดูแลจากมาตรการนี้ ใช้จ่ายเงินอย่างมีเป้าหมาย เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว อย่าคิดว่าได้มาโดยง่าย ก็จะใช้โดยสะดวก เพราะจะผิดวัตถุประสงค์ที่ต้องการแบ่งเบาภาระ มิใช่การสร้างหนี้เพิ่ม" พล.ท.สรรเสริญ กล่าว.

โฆษก รบ.แจงรัฐมีหน้าที่ดูแลประชาชนทุกกลุ่ม มากน้อยตามฐานะ-ความจำเป็น ไม่หวังคะแนนนิยม หวังเพียงสร้างความสุขความเท่าเทียมตามสมควร โดยต้องไม่กระทบวินัยการเงินการคลัง แนะประชาชนใช้จ่ายอย่างมีเป้าหมาย 24 พ.ย. 2559 18:45 24 พ.ย. 2559 19:55 ไทยรัฐ