วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ขรก.แรงงาน รวมใจบวชถวายในหลวง ร.9 ตั้งเป้า 89 ยื่นสมัครเกิน 115 คน

ขรก.แรงงาน รวมใจบวชถวายในหลวง ร.9 ตั้งเป้า 89 ยื่นสมัครเกิน 115 คน

  • Share:

ขรก.แรงงาน รวมใจบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 ระหว่างวันที่ 3-17 ธ.ค. ที่วัดพระราม ๙ จากตั้งเป้าอุปสมบท 89 รูป มีผู้สมัครล้นเกิน 115 คน จนต้องปิดก่อนกำหนด เพราะวัดรับได้แค่ 95 คน...

วันที่ 24 พ.ย.59 นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวถึงความตั้งใจอุปสมบทถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 3 ธ.ค. ว่า เป็นความตั้งใจร่วมกันของข้าราชการกระทรวงแรงงาน กลุ่มนายจ้าง และลูกจ้าง ที่จะร่วมกันอุปสมบท 89 รูป ตามโครงการ “แรงงานรวมใจอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยพิธีจะมีขึ้นในวันที่ 3 ธ.ค. ที่วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก นอกจากตนยังมีนายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายวิชัย คงรัตนชาติ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

ส่วนกลุ่มนายจ้างมี นายคงเกียรติ เจริญบุญวรรณ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง รวมทั้งพนักงานจากสหภาพแรงงาน โตโยต้า ฮอนด้า ปตท.ฯลฯ หลังอุปสมบทจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 4–17 ธ.ค.

นายสุเมธ กล่าวว่า มีคนแห่ยื่นความจำนงบวชจนล้นเกินจำนวน 89 คน โดยมีสมัครเข้ามาเกิน 115 คน แต่ทางวัดสามารถรับได้ที่ 95 คนเท่านั้น ค่าใช้จ่ายในการบวชคนละ 8,900 บาท มีกองทุนปัจจัยอนุเคราะห์ แต่เกือบทุกคนขอออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด เพราะต้องการทำถวายเพื่อแสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทุกคนต่างมีความรู้สึกถึงความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ในวันที่ท่านเสด็จสวรรคต กำลังประชุมข้าราชการ กสร.ที่ จ.เพชรบุรี ทุกคนได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แต่ร้องไม่ได้ ร้องไม่ออก เอาแต่ร้องไห้ กสร.ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสหกรณ์ ที่ทรงเคยมีพระราชดำรัส ว่า สหกรณ์คือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นำมาปฏิบัติตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการช่วยเหลือลูกจ้าง จากเดิมตั้งเป้าปีละ 5 แห่ง ในปีนี้จะขยายเป็น 25 แห่ง จะมีลูกจ้างได้รับประโยชน์ 1.5 แสนคน รวมทั้งน้อมนำพระบรมราโชวาท เรื่องความสามัคคี มาใช้ผลักดันสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้