ไลฟ์สไตล์
100 year

'กษัตริย์นักบินรบ-ครูการบิน'

ไทยรัฐออนไลน์
1 ธ.ค. 2559 22:26 น.
SHARE

พลอากาศเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีความสนพระราชหฤทัย และทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านวิศวกรรมการบินและอากาศยาน โดยทรงสนพระราชหฤทัยด้านอากาศยานและการบินมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

พ.ศ. 2522 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองทัพอากาศถวายการฝึกบินตามหลักสูตรของโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศ โดยทรงเริ่มทำการบินตามหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2522 ทรงทำการบินกับเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1H จำนวน 54.4 ชั่วโมงบิน และเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1N จำนวน 134.8 ชั่วโมงบิน และทรงสำเร็จตามหลักสูตร เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2523 ทรงรับพระราชทานประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินของกองทัพอากาศ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ส.ค. 2523 ณ โรงเรียนนายเรืออากาศดอนเมือง

ข่าวแนะนำ

ระหว่างทรงฝึกบินตามหลักสูตรดังกล่าว ทรงมีพระราชภารกิจติดตาม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐฯ แต่ด้วยความเอาพระราชหฤทัยใส่ในด้านการบินอย่างจริงจัง จึงทรงเข้ารับการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ แบบ UH-1H ของกองทัพบกสหรัฐฯ ณ FORT BRAGG รัฐ NORTH CAROLINA ระหว่างวันที่ 14 ก.พ. 2523 ถึงวันที่ 3 เม.ย. 2523 จำนวน 31.4 ชั่วโมงบิน

ทั้งนี้ เมื่อสำเร็จตามหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศแล้ว ทรงเข้ารับการฝึกบินหลักสูตรเฮลิคอปเตอร์โจมตีติดอาวุธ (GUNSHIP) ของกองทัพบก ระหว่างเดือน ต.ค. ถึงเดือน พ.ย. 2523 สำเร็จตามหลักสูตร มีชั่วโมงบิน 54.8 ชั่วโมง

พลอากาศเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงมีพระราชหฤทัยใฝ่แสวงหาความรู้ด้านอากาศยานและการบินอยู่อย่างสม่ำเสมอ แม้จะทรงมีพระราชภารกิจที่ต้องทรงปฏิบัติอยู่มาก เมื่อทรงทำการบินกับอากาศยานแบบปีกหมุน (เฮลิคอปเตอร์) แบบต่างๆ แล้ว ทรงสนพระราชหฤทัยที่จะทรงบินกับอากาศยานแบบปีกตรึง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองทัพอากาศจัดถวายการฝึกบินเปลี่ยนแบบให้ต่อไป โดยทรงทำการฝึกบินเปลี่ยนแบบกับเครื่องบินใบพัดแบบ MARCHETTI ของฝูงฝึกขั้นปลายโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2523 และสำเร็จตามหลักสูตร เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2524 มีชั่วโมงฝึกกับเครื่องบินแบบนี้ 142.3 ชั่วโมง

จากนั้น พระองค์ทรงฝึกบินเปลี่ยนแบบกับเครื่องบินไอพ่น T-37 ฝูงฝึกขั้นปลายโรงเรียนการบินกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2524 ถึงวันที่ 10 ก.ค. 2524 มีชั่วโมงบินกับเครื่องบินไอพ่นแบบ T-37 รวม 206.4 ชั่วโมง

ต่อจากนั้น ทรงฝึกบินตามหลักสูตรนักบินพร้อมรบขั้นพื้นฐานกับเครื่องบินไอพ่น T-33 ของกองบิน 1 ฝูงบิน 101 เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2524 และสำเร็จหลักสูตร เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2525 มีชั่วโมงบินกับเครื่องบินไอพ่นแบบ T-33 จำนวน 189.0 ชั่วโมง และทรงฝึกบินหลักสูตรนักบินขับไล่ไอพ่นสมรรถนะสูงแบบ F-5 E/F ของกองบิน 1 ฝูงบิน 102 เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2525 ถึงเดือน ต.ค. 2525 มีชั่วโมงบินในหลักสูตรนี้ 200 ชั่วโมง

ในระหว่างปลายปี พ.ศ. 2525 ถึงปลายปี พ.ศ. 2526 พลอากาศเอก สมเด็จพระบรมฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกศึกษาด้านการบินกับเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูง แบบ F-5 E/F ที่ฐานทัพอากาศ WILLIAM รัฐแอริโซนา ในหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นพื้นฐาน ระหว่างเดือน พ.ย. 2525 ถึงเดือน พ.ค. 2526 มีชั่วโมงบินตามหลักสูตร 97.5 ชั่วโมง และหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นสูง ระหว่างเดือน มิ.ย. 2526 ถึงเดือน ก.ย. 2526 มีชั่วโมงบินตามหลักสูตร 41.8 ชั่วโมง

เมื่อเสด็จฯ กลับประเทศไทยแล้ว ทรงเข้ารับการฝึกบินในหลักสูตรการบินรบขั้นสูง (ADVANCE FIGHTER COURSE) กับเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูง F-5 E/F ที่กองบิน 1 ฝูง 102 อีก จนจบหลักสูตร

พลอากาศเอก สมเด็จพระบรมฯ ทรงทำการบินทบทวนหลักสูตรต่างๆ ของเครื่องบินขับไล่ไอพ่นสมรรถนะสูง F-5 E/F อย่างสม่ำเสมอตามขั้นตอนและตามวัฏภาค จนทรงพร้อมรบและครบ 1,000 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2532 และยังได้ทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศประจำปี ทรงใช้อาวุธทางอากาศ ทำคะแนนสูงตามกติกา ซึ่งกองทัพอากาศ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องหมายความสามารถในการใช้อาวุธทางอากาศ ชั้นที่ 1 ประเภทอาวุธระเบิด 4 ดาว อาวุธจรวด 4 ดาว และอาวุธปืน 4 ดาว

นอกจากนั้น ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบิน พระราชทานการฝึกสอนทั้งภาควิชาการและการฝึกบินแก่นักบินขับไล่ของกองทัพอากาศอีกด้วย โดยกองทัพอากาศได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย “เกียรติบัตรครูการบินเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงแบบ F-5 E/F” เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2537 ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ

พลอากาศเอก สมเด็จพระบรมฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ F-5 E/F อย่างสม่ำเสมอ จนทรงมีชั่วโมงบินเฉพาะแบบถึง 2,000 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2540 ซึ่งทางบริษัท นอร์ธรอป ประเทศสหรัฐฯ บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงแบบ F-5 E/F ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเกียรติบัตรการบิน ทรงทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ไอพ่นสมรรถนะสูงแบบ F-5 E/F ครบ 2,000 ชั่วโมง

ตลอดระยะเวลา พลอากาศเอก สมเด็จพระบรมฯ ทรงทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ไอพ่นสมรรถนะสูงแบบ F-5 E/F อีกทั้งทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินพระราชทานฝึกสอนทั้งภาควิชาการและการฝึกบินเพื่อเสริมความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบินให้แก่นักบินขับไล่ของกองทัพอากาศอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

ด้วยพระปรีชาสามารถด้านอากาศยานและการบิน เป็นที่ปรากฏโดดเด่นชัดเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ทั้งยังทรงมีพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงถ่ายทอดวิทยาการและทรงเป็นครูฝึกให้แก่นักบินด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่ง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รัชกาลที่ 10สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10พระรัชทายาท

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 06:53 น.