วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ก.แรงงาน ฝึกอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ รองรับกฎหมายใหม่ญี่ปุ่น

ก.แรงงาน ฝึกอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ รองรับกฎหมายใหม่ญี่ปุ่น

  • Share:

กระทรวงแรงงาน ฝึกอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ใช้ระยะเวลาอบรม 3 เดือน ฝากฝึกในสถานประกอบการอีก 1 เดือน เพื่อรองรับกฎหมายใหม่ญี่ปุ่น คาดจะมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกจำนวนมาก ตั้งเป้าปี 60 ฝึกไม่น้อยกว่า 400 คน ...

วันที่ 24 พ.ย.59 นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ คาดการณ์ว่า ในช่วงปี 2001-2100 เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ เช่น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านการแพทย์ การโภชนาอาหาร ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศอันดับต้นๆ ของการเป็นสังคมผู้สูงอายุและกำลังขาดแคลนแรงงานที่จะดูแลบริบาลผู้สูงอายุ วุฒิสภาญี่ปุ่นจึงผ่านร่างแก้ไขกฎหมายควบคุมการอพยพอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถทำงานเป็นผู้ดูแลคนป่วยหรือคนชรา ถือเป็นโอกาสดีอีกช่องทางหนึ่ง ที่ส่งเสริมการไปทำงานในต่างประเทศให้กับแรงงานไทย ซึ่งแต่ละปีแรงงานที่ไปทำงานในประเทศต่างๆ สามารถส่งรายได้กลับประเทศไม่น้อยกว่าปีละ 80,000 ล้านบาท

สำหรับนโยบายของรัฐบาล และพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน มีจุดเน้นการส่งเสริมการไปทำงานต่างประเทศต้องเป็นแรงงานกึ่งฝีมือหรือมีฝีมือ และผ่านกระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้มีรายได้ที่สูง และไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผ่านกระบวนการของกรมการจัดหางานและได้รับความคุ้มครองสวัสดิภาพในด้านต่างๆ โดยสำนักงานแรงงานไทยในประเทศนั้นๆ อย่างดีด้วย

นายธีรพล กล่าวต่อไปว่า จุดแข็งของคนไทยมีอัธยาศัยดี มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีจิตบริการ จึงเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น กพร.มีความพร้อมในการฝึกอบรมสาขาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 เดือน ฝากฝึกในสถานประกอบกิจการอีก 1 เดือน การฝึกอบรมจะครอบคลุมความรู้พื้นฐานและความรู้ความสามารถหลัก รวมถึงภาษา วัฒนธรรม ของประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ผู้ที่จบการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้จะได้งานทำทันทีตลาดแรงงานในสาขาอาชีพ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในประเทศญี่ปุ่น จึงเป็นตลาดใหม่ที่เปิดโอกาสให้แรงงานไทย สามารถไปประกอบอาชีพ ซึ่งจะสร้างเม็ดเงินกลับสู่ประเทศไทยได้อย่างมาก

ในปี 2560 ตั้งเป้าฝึกไว้ไม่น้อยกว่า 400 คน และขณะนี้ กพร. ได้ร่วมกับสภาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเป็น Long Stay ภาคเหนือ ผลิตกำลังแรงงานด้านนี้ จึงเป็นเรื่องดีที่จะส่งเสริมการมีงานทำเป็นการสร้างอาชีพที่มีรายได้ดี และมั่นคง ซึ่งคาดว่า จะมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระทรวงแรงงานมีตลาดรองรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้สนใจจะเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งความประสงค์ได้ที่หน่วยฝึกอบรม ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ และสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2245-4035

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้