วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'คำนูณ' แจงได้ฤกษ์ ตีปี๊บผลงาน สปท.30 พ.ย.นี้

"คำนูณ" แจง 30 พ.ย.นี้ สปท.มีคิวแถลงผลงาน "1 ปี สปท. 108 เรื่องปฏิรูป" พร้อมดันแผนรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ 28 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.59 นายคำนูณ สิทธิสมาน เลขานุการ และโฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวว่า ในวันที่ 30 พ.ย.นี้ ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภา สปท. จะแถลงผลงานครบรอบ 1 ปี ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในหัวข้อ "1 ปี สปท. 108 เรื่องการปฏิรูป" พร้อมด้วยประธานกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทั้ง 12 ด้าน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ของกรรมธิการแต่ละคณะ สำหรับการประชุม สปท.ในวันจันทร์ที่ 28 พ.ย. เพียงมีวาระการพิจารณา 2 เรื่อง คือ แผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ที่เสนอให้มีการจัดตั้งสำนักงานโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์แห่งชาติ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงระบบการบริหารงานอันเกี่ยวเนื่องกับงานโลจิสติกส์ และโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับกระบวนการทำงานให้ได้มาตรฐาน และกระชับขึ้น

นายคำนูณ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้จะมีการพิจารณาผลการศึกษาและข้อสังเกตร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน ซึ่งมีข้อเสนอในการปฏิรูปโดยให้แก้ไขหลักการและเนื้อหาในร่างกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะด้านความมั่นคง ตลอดจนกำหนดกรอบแนวความคิดและขอบเขตการใช้อำนาจให้มีความชัดเจน ด้วยการเพิ่มมาตรการเชิงรุก ตอบโต้ ในกรณีที่เกิดการปฏิบัติการโจมตีขนาดใหญ่ทั้งจากระดับบุคคล องค์กร รัฐต่อรัฐ ภัยพิบัติ และภัยสาธารณะที่อาจส่งผลต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ เพื่อให้สามารถยุติสถานการณ์ภัยคุกตามได้ทันท่วงที และพิจารณาเรื่องการใช้และเผยแพร่เนื้อหาที่มีลักษณะที่สร้างผลกระทบด้านการบ่อนทำลายต่อประเทศ รัฐบาล และสถาบันหลักโดยกำหนดให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการดำเนินการและมีหน่วยงานด้านความมั่นคงเป็นผู้สนับสนุนให้คำปรึกษา อีกทั้งยังเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กปช.) ทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบโทรคมนาคมสื่อสาร และระบบดาวเทียมไปพลางก่อน เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากการถูกโจมตี บุกรุก การโจรกรรมข้อมูล หรือการทำลายให้เกิดความเสียหาย.

"คำนูณ" แจง 30 พ.ย.นี้ สปท.มีคิวแถลงผลงาน "1 ปี สปท. 108 เรื่องปฏิรูป" พร้อมดันแผนรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ 28 พ.ย.นี้ 24 พ.ย. 2559 12:54 24 พ.ย. 2559 14:27 ไทยรัฐ