วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กีฬาอาชีพปี 60 ได้งบ 200 ล้าน หนุน 13 ชนิด ชงแผนยกเว้นภาษี

บอร์ดกีฬาอาชีพอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณปี 60 รวม 200 ล้าน สนับสนุน 13 ชนิดกีฬา จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมเห็นชอบร่างมาตรการทางภาษีอากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ โดยยกเว้นภาษีของบุคลากรกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ สโมสร ผู้จัดการแข่งขัน โดยจะนำเข้าขอความเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีคราวต่อไป

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 10/2559 โดยมีนายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 สรุปสาระ สำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1.ร่างประกาศคณะกรรมการอาชีพ เรื่อง ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ..... 2.ร่างประกาศคณะกรรมการอาชีพ เรื่อง มาตรฐานการจ้างและการคุ้มครอง พ.ศ... และ 3.ร่างประกาศคณะกรรมการอาชีพ เรื่อง มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ และมาตรฐานความปลอดภัยการแข่งขันกีฬาอาชีพ พ.ศ...

จากนั้นที่ประชุมได้เห็นชอบร่างมาตรการทางภาษีอากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการเสียภาษี ยกเว้นภาษีของบุคลากรกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ สโมสร ผู้จัดการแข่งขัน โดยจะนำเข้าขอความเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีคราวต่อไป

ต่อจากนั้นที่ประชุมได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณการสนับสนุนการแข่งขันในเดือนธันวาคม 2559 จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย 1.การแข่งขันกอล์ฟ รายการ THONGCHAI JADEE FOUNDATION ระหว่างวันที่ 1-4 ธ.ค. จำนวน 1 ล้านบาท 2.การ แข่งขันเจ็ตสกี รายการ KING’S CUP ระหว่างวันที่ 1-4 ธ.ค. จำนวน 5 ล้านบาท 3.กอล์ฟ รายการ BOONCHU RUANGKIT CHAMPIONSHIP ระหว่าง 18-24 ธ.ค. จำนวน 1 ล้านบาท และ 4.การ แข่งขันกอล์ฟ รายการ ASIAN TOUR QUALIFYING SCHOOL 28-31 ธ.ค. จำนวน 10 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบวงเงิน ส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพที่จะขอรับสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาอาชีพแห่งชาติ จำนวน 13 ชนิดกีฬา และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานในปี งบประมาณ 2560 จำนวน 200 ล้านบาท โดยให้ฝ่ายเลขาไปดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนแต่ละชนิดกีฬาให้เหมาะสมก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ.

บอร์ดกีฬาอาชีพอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณปี 60 รวม 200 ล้าน สนับสนุน 13 ชนิดกีฬา พร้อมเห็นชอบร่างมาตรการทางภาษีอากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ โดยยกเว้นภาษีของบุคลากรกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ สโมสร ผู้จัดการแข่งขัน 24 พ.ย. 2559 09:26 24 พ.ย. 2559 09:59 ไทยรัฐ