วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รักษาการอธิบดีกรมประชาฯ ขอสังคมไทยเสพสื่อสร้างสรรค์

กรมประชาสัมพันธ์ ชวนสังคมไทยเสพสื่อ และข้อมูลที่สร้างสรรค์ งดเว้นขยายต่อข่าวสารเป็นภัยต่อสังคม ขอความร่วมมือเจอเว็บหมิ่นสถาบันหลัก แจ้งสายด่วน 1212

วันที่ 24 พ.ย. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนทุกคนในสังคมไทยเลือกเสพข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์ ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาจิตใจ การปรับปรุงศักยภาพตนเองตลอดจนประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของประเทศชาติ

"ที่สำคัญอีกประการ คือ เมื่อพบเจอข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ข้อมูลเป็นภัยต่อสังคม ต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ ก็ควรละเว้นที่จะส่งต่อ แม้จะมีเจตนาเพื่อบอกต่อว่ามีเรื่องไม่ดี เรื่องไม่ถูกต้องแพร่กระจายไปก็ตาม เพราะเท่ากับเราได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ช่วยขยายข้อมูลอันไม่เหมาะสมเหล่านั้นให้กว้างขวางออกไปอีก" พล.ท.สรรเสริญ กล่าว

รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวต่อว่า ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนว่า หากพบเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ร้าย หรือหมิ่นประมาทสถาบันหลักของประเทศ ขอให้ช่วยกันแจ้งสายด่วน 1212 ศูนย์ประสานการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ กระทรวงดิจิตัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้ได้รับทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้เพื่อช่วยกันขจัดข่าวสารอันเป็นโทษ และสร้างพิษร้าย สร้างความวุ่นวายในสังคมให้หมดไป

กรมประชาสัมพันธ์ ชวนสังคมไทยเสพสื่อ และข้อมูลที่สร้างสรรค์ งดเว้นขยายต่อข่าวสารเป็นภัยต่อสังคม ขอความร่วมมือเจอเว็บหมิ่นสถาบันหลัก แจ้งสายด่วน 1212 24 พ.ย. 2559 08:50 24 พ.ย. 2559 11:54 ไทยรัฐ