วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“บิ๊กตู่” เร่งรัดปฏิรูปเศรษฐกิจ โยนงบลงทุนก้อนใหญ่ให้ท้องถิ่นขับเคลื่อน

“บิ๊กตู่” เร่งปฏิรูปเศรษฐกิจโค้งสุดท้ายดันท้องถิ่นเป็นหัวหอกขับเคลื่อน สั่งเรียกคืนงบประมาณต่ำกว่า 1 พันล้านบาทที่ทำสัญญาไม่ทัน ธ.ค.นี้มาจัดให้จังหวัดแทน พร้อมสั่งคลังหางบเพิ่มทำโครงการช่วง ม.ค.-ก.ย.ปีหน้า ตามโมเดลงบเอ็กซ์วายแซดเพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายใน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า เมื่อเร็วนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้หารือกับคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ โดยต้องการยกระดับเร่งรัดการปฏิรูปเศรษฐกิจให้เร็วและเข้มข้นขึ้นซึ่งจะใช้เรื่องของงบประมาณมาเป็นเครื่องมือ โดยปรับจากอดีตที่งบประมาณที่ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะมาจากส่วนกลางเป็นหลักมาเป็นส่วนของท้องถิ่นให้มากขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้เริ่มมีการกำหนดให้มีการแบ่งพื้นที่ แบ่งกลุ่มจังหวัด ขณะที่ปีนี้ได้ตกลงกับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงบประมาณแล้วว่าจะปรับลดงบประมาณตามภารกิจของส่วนกลางมาสู่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้มากขึ้น

“ต่อจากนี้ไปพื้นที่ในระดับฐานรากของประเทศจะเป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนอกเหนือจากส่วนกลางที่มีบทบาทมากในอดีต จากเดิมงบประมาณที่ได้รับในแต่ละจังหวัดมีเพียง 300-400 ล้านบาทต่อจังหวัดต่อปี แล้วก็มีงบกลางของกลุ่มจังหวัดอีก 100 ล้านบาทให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแล แนวคิดแบบนี้จะค่อยๆ เปลี่ยนไป จะให้งบประมาณในส่วนจังหวัดมากขึ้น โดยลดงบประมาณของส่วนกลางลง สมมติเดิมกลุ่มจังหวัดมีอยู่ 20,000 ล้านบาท ก็จะได้ประมาณ 40,000 ล้านบาท เป็นต้น”

ขณะเดียวกันในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้กำหนดให้โครงการที่มีงบประมาณต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท และไม่สามารถทำสัญญาได้ทันภายในวันที่ 30 ธ.ค.2559 ให้เรียกคืนเพื่อนำมาทำโครงการใหม่ โดยนำงบประมาณที่เรียกคืนส่วนนี้มารวมกับงบประมาณกลุ่มจังหวัด เพื่อทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นการเกลี่ยงบประมาณใหม่ เพื่อไปทำโครงการใหม่และเป็นการเสริมการบูรณาการในส่วนจังหวัด

นายสมคิดกล่าวว่า การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ให้กลุ่มจังหวัดเป็นหัวใจหลักในการที่จะวางกลยุทธ์อาจมีนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องไปทำร่วมด้วย เช่น เรื่องของภาคการผลิตไทยแลนด์ 4.0 หรือกองทุนหมู่บ้านเข้ามาเสริม โดยจะเอากลุ่มจังหวัดเป็นตัวตั้งก่อน และมีแผนเชื่อมต่อตั้งแต่ปัจจุบันไปถึงปี 2561 ซึ่งจะมีโครงการเพิ่มในช่วงรอยต่อนี้ กระทรวงการคลังมีหน้าที่ไปจัดหาเงินงบประมาณเพิ่มเติมเข้ามา

“งบประมาณที่จะลงท้องถิ่นมากขึ้นมี 3 ตัว ผมเรียกว่าเอ็กซ์วายแซด โดยงบที่จะเกลี่ยใหม่จากโครงการที่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทเป็นเอ็กซ์ (X) ส่วนวาย (Y) คืองบที่กระทรวงการคลังจะไปจัดหามาเพื่อทำโครงการในช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย.60 และแซด (Z) คืองบประมาณปี 2561 ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำ 3 ส่วนนี้จะเชื่อมต่อกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปให้มีความสอดคล้องกัน”

ทั้งนี้ จะมีการจัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศมาประชุมร่วมกัน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เชิญภาคเอกชนและภาคประชาชนมาร่วมกันจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นให้สานต่อไปถึงในปี 2561 และต่อไปยังในอนาคตในระยะอีก 4 ปีข้างหน้าด้วย เพื่อให้การปฏิรูปนี้ต่อเนื่องแบบที่นายกรัฐมนตรีต้องการในระยะเวลา 5 ปีตามเป้าหมาย

“โครงการที่จะคิดเพื่อท้องถิ่นทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การทำถนนเข้าสู่ชนบท การพัฒนาเกษตรโดยการแปรรูปสินค้า รวมถึง ยุ้งฉาง ลานตาก ไซโล การพัฒนาในเรื่องของฝายแหล่งน้ำ เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน เรื่องของการตลาดท้องถิ่นที่จะเชื่อมโยงกับส่วนต่างๆ ทุกอย่างให้ไปประชุมร่วมคิด ให้เวลา 2 เดือน เมื่อโครงการพร้อมก็ให้ดำเนินการได้ทันที ระยะเวลาการทำโครงการก็คือช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย.60 ต่อจากนั้นก็จะเป็นช่วงที่ใช้งบประมาณปี 61 วิธีการแบบนี้จะมีงบเพิ่มเติมเข้ามาบวกกับงบประมาณปี 61 โดยจะมีรองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนเข้าไปกำกับดูแลการใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งหมดนี้จะต้องไม่เป็นภาระการคลัง”

รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ กล่าวด้วยว่า ในปีที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณจะเน้นในเรื่องสร้างความพร้อมเพื่อรอรับปัจจัยภายนอกที่จะเข้ามา เช่น การลงทุน การส่งออก แต่การที่เศรษฐกิจจะพึ่งพาภายนอกได้ การผลิตสินค้าของไทยต้องสามารถที่จะแข่งขันได้ ดังนั้น นโยบายที่ออกมาดึงดูดการลงทุนใหม่ เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) จะต้องวางยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจนด้วยว่าจะวางแผนเรื่องการสร้างกำลังคนอย่างไร และมีแผนที่จะรองรับคนงานที่จะตกงานจากการปรับไปใช้เทคโนโลยีในการผลิตอย่างไร เช่นการอบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะใหม่เพื่อให้มีงานทำ เป็นต้น.

“บิ๊กตู่” เร่งปฏิรูปเศรษฐกิจโค้งสุดท้ายดันท้องถิ่นเป็นหัวหอกขับเคลื่อน สั่งเรียกคืนงบประมาณต่ำกว่า 1 พันล้านบาทที่ทำสัญญาไม่ทัน ธ.ค.นี้มาจัดให้จังหวัดแทน พร้อมสั่งคลังหางบเพิ่มทำโครงการช่วง ม.ค.-ก.ย.ปีหน้า 24 พ.ย. 2559 00:44 24 พ.ย. 2559 00:44 ไทยรัฐ


advertisement