วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯสั่ง 10 กระทรวงทบทวนแผนน้ำ รื้องบ 7 หมื่นล้านปรับยุทธศาสตร์ใหม่!

นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่า คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กบช.) ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวานนี้ (23 พ.ย.) มีการหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำกับหน่วยงานที่ต้องดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำที่มีทั้งหมด 30 หน่วยงาน 10 กระทรวงให้ทบทวนการดำเนินโครงการลงทุนพัฒนาแหล่งน้ำประจำปี 2560 ที่มีการใช้งบประมาณรวมใกล้เคียงกับปีอื่นๆที่ 50,000-70,000 ล้านบาท โดยให้เน้นการลงทุนที่สามารถกระจายน้ำเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรน้ำมากที่สุด

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมองว่าขณะนี้ประเทศไทยได้มีการลงทุนในโครงการน้ำไปมาก แต่จากการได้ลงพื้นที่พบปัญหาว่ายังมีการกระจายน้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนไปยังประชาชนไม่ดีพอ ดังนั้น หลังจากนี้ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการในแต่ละโครงการจะไปได้พิจารณาเพียงเชิงวิศวกรรม เช่น พื้นที่รองรับน้ำเพิ่มขึ้น แต่จะประเมินจากการกระจายน้ำไปถึงประชาชนเป็นหลัก

นายวรศาสน์กล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้รายงานผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในปีนี้สถานการณ์น้ำในภาพรวมจะดีกว่าปี 2558 ประมาณ 20% ซึ่งเป็นหลักประกันว่าจะมีน้ำเพียงพอรองรับการเพาะปลูกในปี 2560 แต่แม้จะมีน้ำเพียงพอก็ยังไม่ได้วางใจจะต้องมีการบริหารจัดการในส่วนอื่นควบคู่ไปด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เสนอ 5 มาตรการสำหรับรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ที่ปี 2559-2560 และที่ประชุม กบช.อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป ได้แก่

1.มาตรการส่งเสริมความรู้เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง

2.มาตรการจัดทำแผนชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง

3.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

4.มาตรการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน

5.มาตรการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรประสบภัย

นอกจากนี้ กบช.ยังได้เห็นชอบให้ 30 หน่วยงานปรับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 12 ปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการของบประมาณในอนาคต.

นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่า คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กบช.) ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวานนี้ (23 พ.ย.) มีการหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ 24 พ.ย. 2559 00:15 24 พ.ย. 2559 00:16 ไทยรัฐ


advertisement