วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอกชนขอลดค่าต๋งเบอร์ฮัลโหล

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมได้มาหารือ สำนักงาน กสทช.เพื่อขอปรับลดค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมจากปัจจุบันจัดเก็บในอัตรา 2 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน โดย กสทช.มีรายได้จากค่าธรรมเนียมเลขหมายปีละเกือบ 4,000 ล้านบาท จากเลขหมายที่จัดสรรให้ผู้รับใบอนุญาตทั้งหมด 170 ล้านเลขหมาย

นอกจากนี้ยังเสนอขอให้ปรับลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีทั้งในส่วนที่เป็นรายได้ของสำนักงาน กสทช.ปัจจุบันจัดเก็บในอัตรา 1.25% ของรายได้ และค่าธรรมเนียมที่นำส่งเป็นรายได้ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะปัจจุบันจัดเก็บในอัตรา 3.75% ของรายได้ เพื่อผู้รับใบอนุญาตจะได้นำไปปรับลดค่าบริการให้กับผู้บริโภค

“หากจะมีการปรับลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมเลขหมายลงแล้ว เอกชนการันตีว่าจะลดราคาค่าบริการให้ ก็เป็นหลักการที่น่าสนใจ แต่ทั้งนี้ก็ต้องเสนอให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) พิจารณาเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บรายได้จำนวนมากแล้วนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ก็ไม่ได้ตรงวัตถุประสงค์ของ กสทช. แต่ กสทช.ควรจะกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมให้ประชาชนได้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและราคายุติธรรม”.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมได้มาหารือ สำนักงาน กสทช. 24 พ.ย. 2559 00:09 24 พ.ย. 2559 00:09 ไทยรัฐ