วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดแผนตลาดหลักทรัพย์ปี 60 หนุนไทยแลนด์4.0ดึงอุตสาหกรรมเป้าหมายระดมทุน

นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ กล่าวถึงแผนกลยุทธ์ปี 60 ว่า ตลาดทุนไทยถือเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงกำหนดวิสัยทัศน์ในการมุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน สร้างรากฐานการเติบโตไปพร้อมกันทั้งตลาดทุน เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ พร้อมสนับสนุนทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ กล่าวว่า ปี 60 ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าตลาด (มาร์เกตแคป) 550,000 ล้านบาท มาจากบริษัทเข้าใหม่ 280,000 ล้านบาท และบริษัทเดิมที่ระดมทุนเพิ่ม 270,000 ล้านบาท ยังไม่รวมกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย โดยตั้งเป้าดึงอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมายที่เป็นจุดแข็งของประเทศ เช่น กลุ่มอาหารและพลังงานที่มีศักยภาพเข้ามาระดมทุน พร้อมส่งเสริมให้ภาครัฐใช้ตลาดทุนลดภาระหนี้สาธารณะ รวมทั้งขยายฐานความรู้ด้านการระดมทุนไปยังกลุ่ม High growth potential SMEs และธุรกิจ Startups นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนใช้เครื่องมือในตลาดทุนเพื่อระดมทุนขยายกิจการ นอกจากนี้จะมีการหารือร่วมกับตลาดหุ้น ภูมิภาคให้มีการซื้อขายหุ้นระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังมุ่งสนับสนุน social enterprise และการใช้ SET Social Impact Platform เพื่อความยั่งยืน พร้อมสร้างการรับรู้ในวงกว้างโดยส่งเสริมให้บริษัทเข้าร่วมคำนวณในดัชนีระดับโลก (DJSI & MSCI) และจัดทำ CLMV Index ดัชนีหุ้นของบริษัทไทยที่มีรายได้จากการลงทุนใน CLMV และวันที่ 1 ม.ค.นี้ จะออกดัชนี SETs ซึ่งจะเป็นหุ้นขนาดเล็กที่มีสภาพคล่องดี เป็นการโปรโมตหุ้นขนาดเล็กสภาพคล่องดีด้วย

นางเกศรากล่าวต่อว่า คาดว่ามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ปี 60 จะอยู่ที่ 57,000 ล้านบาทต่อวัน จากปีนี้อยู่ที่ 52,000 ล้านบาท และตั้งเป้าเพิ่มผู้ลงทุนหน้าใหม่ในตลาดหุ้นและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) 110,000 คน และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงส่งเสริมให้นายจ้างจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ employee’s choice และยังมีแผนพัฒนาการเป็นนายทะเบียนสมาชิกเพื่อรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับรองรับสังคมผู้สูงอายุ.

นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ กล่าวถึงแผนกลยุทธ์ปี 60 ว่า ตลาดทุนไทยถือเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงกำหนดวิสัยทัศน์ในการมุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ 24 พ.ย. 2559 00:05 24 พ.ย. 2559 00:05 ไทยรัฐ