วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เขตหนองจอกเชิญชวนชม-ช็อป-ชิม

สัมพันธวงศ์ขายข้าวถุง-ช่วยชาวนา

นางวีณา ช้างแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก แจ้งว่า สำนักงานเขตหนองจอกได้จัดกิจกรรมส่งเสริมรายได้ครัวเรือน โดยให้ประชาชนนำผลิตภัณฑ์ และพืชผลทางการเกษตรของชุมชนในพื้นที่เขตหนองจอกมาจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยา เช่น ผัก ผลไม้ และข้าวปลอดสารพิษ ขนมไทย อาหารเพื่อสุขภาพมากมาย ในวันที่ 25 พ.ย. ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานเขตหนองจอก

นางสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้ช่วย ผอ.เขต สัมพันธวงศ์ แจ้งว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และโรงแรมแกรนด์ไชน่าช่วยเหลือเกษตรกรไทย โดยการนำข้าวเปลือกมาสีแปรรูป
เป็นข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง จึงขอเชิญชวนประชาชนอุดหนุนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม เวลา 10.00-20.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า ถนนเยาวราช.

นางวีณา ช้างแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก แจ้งว่า สำนักงานเขตหนองจอกได้จัดกิจกรรมส่งเสริมรายได้ครัวเรือน โดยให้ประชาชนนำผลิตภัณฑ์ และพืชผลทางการเกษตรของชุมชนในพื้นที่เขตหนองจอกมาจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยา... 23 พ.ย. 2559 23:49 23 พ.ย. 2559 23:49 ไทยรัฐ