วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ภาครัฐ-เอกชนเมืองพัทยา แก้ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญพร้อม หารือรอกฎหมายใหม่

ภาครัฐ-เอกชนเมืองพัทยา แก้ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญพร้อม หารือรอกฎหมายใหม่

  • Share:

ภาครัฐ-เอกชน บูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตลาดจีนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.59 ที่ผ่านมา นายสุรวัช ครวรมาศ อุปนายกสมาคมไทยธุรกิจการโรงแรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ โดยมีนางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และคณะทำงานแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมร่วม เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากมาตรการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญในเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดึงดูดนักท่องเที่ยวตลาดจีนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

สำหรับปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญนั้น ทางรัฐบาลเองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องจัดการกับทัวร์ เหล่านี้ให้หมดไป เพื่อให้เกิดผลดีกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยจะจัดทำราคาของทัวร์ที่เป็นจริง ติดต่อไปยังประเทศอย่างจีน รัสเซีย เกาหลีใต้ อันเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศเป็นจำนวนมาก รวมถึงการออกกฎห้ามมิให้ทัวร์ศูนย์เหรียญเข้าประเทศ และสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยตนเอง (เอฟไอที) มากยิ่งขึ้นแน่นอน ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมาตรการดังกล่าวนั้น อาจจะส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงแรกเริ่มลดน้อยลง โดยทางภาครัฐได้ การเน้นในส่วนของคุณภาพมิใช้ปริมาณและจะก่อให้เกิดผลดีในระยะยาวมากกว่า

ทั้งนี้สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาครัฐ–เอกชนในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และพื้นที่เขตใกล้เคียง ต่างให้ความสำคัญด้านธุรกิจการท่องเที่ยว โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกับ 15 บริษัททัวร์จีนชั้นนำของตลาด เพื่อร่วมกันหาแนวทางการตั้งราคากลางทัวร์ใช้เป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยกำหนดราคากลางของโปรแกรมนำเที่ยวสำหรับกรุ๊ปทัวร์จีนระหว่างที่รอกฎหมายกำหนดราคาขั้นต่ำของทัวร์ออกมาภายในปลายปีนี้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้