วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุนตั้ง สพม.ให้ครบทุกจังหวัด

นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ นายกสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย (สบ.พท.) เปิดเผยว่า จากการประชุมใหญ่วิสามัญของ สบ.พท. ที่ประชุมได้สรุปประเด็นเตรียมเสนอ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณา ดังนี้ สบ.พท.สนับสนุนและเร่งขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนประชารัฐ การยกระดับภาษาอังกฤษ และสเต็มศึกษา การสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยมอบอำนาจให้ อกศจ.ปฏิบัติหน้าที่การบริหารงานบุคคลแทน กศจ. ยกเว้นการสรรหา การย้ายและบรรจุแต่งตั้ง นอกจากนี้ให้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารการศึกษาในระดับจังหวัด โดยเพิ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ให้ครบทุกจังหวัด เพื่อความคล่องตัวในการขับเคลื่อนภารกิจของ กศจ.

นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ นายกสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย (สบ.พท.) เปิดเผยว่า จากการประชุมใหญ่วิสามัญของ สบ.พท. ที่ประชุมได้สรุปประเด็นเตรียมเสนอ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณา ดังนี้... 23 พ.ย. 2559 23:35 23 พ.ย. 2559 23:38 ไทยรัฐ