วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชี้ครอบครัวรวย-เรียนสูงลูกเสี่ยงติดยากว่าคนจน

จากการสัมมนาวิชาการเรื่อง “พลังครอบครัวกับการมีส่วนร่วมยุติความรุนแรง” จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ร่วมกับสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศ. (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ยังมีจุดอ่อนที่เป็นอุปสรรค เช่น กระบวนการเข้าช่วยเหลือเหยื่อผู้ถูกกระทำและการนำผู้กระทำความรุนแรงไปบำบัดรักษาถูกล็อกด้วยการร้องทุกข์ ที่ผ่านมาเหยื่อส่วนใหญ่ไม่ยอมร้องทุกข์เพราะกลัวกระทบต่อครอบครัว กลัวอื้อฉาว หรือเห็นเป็นเรื่องภายในครอบครัว ทำให้ไม่เกิดกระบวนการส่งต่อช่วยเหลือบำบัดรักษา นอกจากนี้ยังไม่มีระบบการป้องกันก่อนเกิดปัญหาความรุนแรง เจ้าหน้าที่ที่เข้าใจจัดการปัญหาไม่เพียงพอ การให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมกลายเป็นการโอนงานให้โดยไม่ได้เกิดจากความต้องการและเข้าใจของท้องถิ่น รวมถึงกระบวนการทางศาลที่ปัญหาเหล่านี้ควรนำสู่ศาลเยาวชนและครอบครัว จึงจำเป็นต้องร่วมกันปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

ด้าน นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล กล่าวว่า ข้อค้นพบที่น่าสนใจพบว่า ครอบครัวที่รวยมั่งคั่ง การศึกษาสูง พ่อแม่อยู่ด้วยกัน กลับมีแนวโน้มที่ลูกจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและความรุนแรงมากกว่าครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวยากจน ถึง 8-10 เท่า เพราะมีการเลี้ยงลูกโดยขาดต้นทุนชีวิต และเลี้ยงลูกแบบเปรียบเทียบที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อเด็ก.

จากการสัมมนาวิชาการเรื่อง “พลังครอบครัวกับการมีส่วนร่วมยุติความรุนแรง” จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ร่วมกับสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศ. (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล... 23 พ.ย. 2559 23:31 23 พ.ย. 2559 23:31 ไทยรัฐ