วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท.จี้มหา'ลัยรัฐ เลิกงาบงบหักหัวคิว ล็อกสเปกเอื้อพวกพ้อง

สปท.ตั้งแง่ ม.รัฐ รับงานคุมก่อสร้าง ส่อเลี่ยงกฎหมาย เพราะไม่ต้องประมูล ผ่าน ป.ป.ช.ตรวจสอบ หวั่นล็อกสเปกเอื้อพวกพ้อง ตีโป่งงบประมาณ

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.59 ที่รัฐสภา นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา โฆษกคณะกมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กล่าวภายหลังการสัมมนาว่า กมธ.ชี้แจงเรื่อง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร และพ.ร.บ.การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตเรื่องการรับงานของมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ตั้งเป็นศูนย์บริการทางวิชาการ และที่ปรึกษาควบคุมงานรับเหมาก่อสร้าง รับงานจากหน่วยงานของรัฐ ที่อาจเป็นการเลี่ยงขั้นตอนตามกฎหมายเนื่องจากไม่ต้องประมูล ไม่ต้องชี้แจงหรือถูกตรวจสอบจาก ป.ป.ช. บางโครงการมีการล็อกสเปกให้กับพรรคพวกตัวเอง มีหักค่าหัวคิว 30 เปอร์เซ็นต์ ตีโป่งงบประมาณ ในแต่ละปีจะมีโครงการที่มหาวิทยาลัยของรัฐรับงานในลักษณะนี้เป็นหมื่นล้าน ถือเป็นวิธีการที่ไม่ชอบสมควรยกเลิก

ในที่ประชุมมีตัวแทนยูเอ็นดีพี ที่เป็นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) แสดงความเห็นด้วย กับกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในขั้นตอนพิจารณากฎหมายในสภา ว่าสอดคล้องกับยูเอ็นดีพี มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ เป็นวิชาการมืออาชีพ ถือเป็นเรื่องที่ดีทำให้ประเทศไทยมีมุมมองที่ดีขึ้นในสายตาต่างประเทศ กมธ.จะรวมข้อเสนอแนะสรุปเป็นรายงานเสนอต่อประธาน สปท.นำเสนอนายกฯต่อไป

สปท.ตั้งแง่ ม.รัฐ รับงานคุมก่อสร้าง ส่อเลี่ยงกฎหมาย เพราะไม่ต้องประมูล ผ่าน ป.ป.ช.ตรวจสอบ หวั่นล็อกสเปกเอื้อพวกพ้อง ตีโป่งงบประมาณ 23 พ.ย. 2559 18:18 23 พ.ย. 2559 20:11 ไทยรัฐ


advertisement