วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศรชล.เขต1 ปฏิบัติการเชิงรุก ลาดตระเวนตรวจจับเรือประมงผิดก.ม.ในอ่าวไทย

ศรชล.เขต1 ปฏิบัติการเชิงรุก ลาดตระเวนตรวจจับเรือประมงผิดก.ม.ในอ่าวไทย

  • Share:

ผอ.ศรชล.เขต1 ออกปฏิบัติการเชิงรุกส่ง เฮลิคอปเตอร์ เรือรบหลวง ลาดตระเวนตรวจจับเรือประมงผิดกฎหมายในน่านน้ำอ่าวไทยตอนบน การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล...


เมื่อวันที่ 23 พ.ย.59 พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 1 (ผอ.ศรชล.เขต 1) ได้ปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจเข้มน่านน้ำทะเลฝั่งตะวันออก บูรณการติดตามเรือ จัดระเบียบ และจับกุมเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมาย สนองตามแผนปฏิบัติ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) อันเป็นการพัฒนาระบบในการแก้ไขปัญหาการทำประมงน่านน้ำไทย ในส่วนแผนการปฏิบัติในภาคพื้นทะเล และอากาศ หมวดเรือเฉพาะกิจ ศปมผ. ได้ส่งเรือหลวงนเรศวร 421 ออกลาดตระเวนร่วมกับ เฮลิคอปเตอร์ แบบ ซีฮอว์ก เรือตรวจการณ์ ต.996 เรือยาง และชุดปฏิบัติการพิเศษ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ เข้าทำการตรวจค้น จัดระเบียบการทำประมงในน่านน้ำ จับกุมเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมาย พร้อมให้การคุ้มครองเรือประมง แรงงานภาคประมง ตลอดจน การป้องกันควบคุมเรือประมงต่างชาติ ที่ลักลอบเข้ามาทำการประมงในน่านไทย ซึ่งการดำเนินการ จะมีไปอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการปฏิบัติที่เข้มข้นจริงจัง


พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เปิดเผยว่า ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย หรือ (ศปมผ.) จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 10/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ลงวันที่ 28 เม.ย.58 โดยเป็นศูนย์เฉพาะกิจขึ้นกับนายกรัฐมนตรี และมีผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผบ.ศปมผ. ศูนย์ยุทธการ ศปมผ. มีระบบสั่งการ อำนวยการ และติดตามเรือ มีที่ตั้งอยู่ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม จะถูกแสดงค่าเหมือนกับศูนย์ยุทธการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศยก.ศรชล.) เขตต่างๆ ทำให้เห็นภาพรวมการทำประมงของเรือประมงในน่านน้ำไทย และจะส่งค่ารายละเอียดเรือประมง ให้เรือในหมวดเรือเฉพาะกิจ ศปมผ. ทราบ ทั้งนี้ ระบบอำนวยการสั่งการ และติดตามเรือ จะทำให้การปฏิบัติในการตรวจเรือประมง และคุ้มครองส่วนต่างๆ ในภาคประมง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควบคู่ไปกับแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป


"บก.ทร.ภ.1 ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการประมง เข้าชมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดในห้องปฏิบัติการ ศยก.ศรชล.เขต 1 ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติการด้านอ่าวไทยตอนบน รวมทั้งอ่าวไทยรูปตัว ก. ลงมาจนถึงเส้นรอยต่อจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบอยู่ภายในทะเลอาณาเขต 12 ไมล์ทะเล จากเส้นฐานตรง และขยายการปฏิบัติไปถึงเขตต่อเนื่องเขตไหล่ทวีป เขตเศรษฐกิจจำเพาะ และในทะเลหลวง ได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบางฉบับ ซึ่งมีหน่วยรับผิดชอบ ตามพื้นที่ทะเล ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่ได้ประกาศให้อำนาจหน้าที่ ดำเนินการปฏิบัติอย่างเต็มที่ตามแผน คำสั่ง และกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ภายใต้ขีดความสามารถที่จะกระทำได้".

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้