วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สุดภูมิใจ! ‘ศ.กิตติคุณวิทิต’นักก.ม.ไทยคว้าตำแหน่งจากเวทีระดับโลกมาครอง

สุดภูมิใจ! ‘ศ.กิตติคุณวิทิต’นักก.ม.ไทยคว้าตำแหน่งจากเวทีระดับโลกมาครอง

  • Share:

เครดิตภาพจาก : กรมคุ้มครองสิทธิฯ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ออกแถลงการณ์ชื่นชม “ศ.กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์” นักกฎหมายไทย ได้ดำรงตำแหน่งในเวทีระดับโลกมาครอบครอง ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA)

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2559 นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์ ในฐานะนักกฎหมายไทยที่ได้รับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านการป้องกันความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ (Independent Expert on the Protection against Violence and Discrimination based on Sexual Orientation and Gender Identity - SOGI) โดยได้รับการรับรองมติเสียงข้างมากจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA)

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดัน ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและร่วมดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมาโดยตลอด อาทิ การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับผิดชอบตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก่ 1. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Civil and Political Rights – ICCPR) 2. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All forms of Racial Discrimination – CERD) 3. อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – CAT) 4. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance – CED) 5. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (International Covenant on Economic Social and Cultural Rights – ICESCR)


นอกจากนี้ ได้ให้เกียรติกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในฐานะเป็นวิทยากรในการประชุมทั้งระดับในประเทศและในระดับเวทีโลก เป็นบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดทำรายงานประเทศทุกฉบับเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการผลักดันกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) ซึ่งถือเป็นกระบวนการของรัฐที่จะประเมินทบทวนโดยรัฐกันเอง ผ่านการหารือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ซึ่งทำให้รัฐต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการถูกตรวจสอบโดยประเทศสมาชิกสหประชาชาติด้วยกันเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงสถานการร์สิทธิมนุษยชน ในประเทศให้ดีขึ้น และที่สำคัญยังเป็นคณะผู้แทนไทยในการรายงานหรือชี้แจงข้อมูลแก่คณะกรรมการต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติอีกด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้