วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


อาชีพไหนก็พอเพียงได้! 5 สิ่งน่าเที่ยว ศปร. สมดุลชีวิตตามวิถีพ่อหลวง

คำว่า ‘ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’ คงเป็นหลักคำสอนจากพ่อหลวงที่คนไทยจำได้ขึ้นใจ แต่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้ในระยะเวลาสั้นๆ เพราะต้องมีการเรียนรู้ และฝึกฝนปฏิบัติอย่างจริงใจ (และจริงจัง) ใช้เวลากับมันอย่างถ่องแท้ ดอกผลที่ดีนั้นจึงจะเติบโตให้คุณเห็น

ไทยรัฐออนไลน์ มีโอกาสดีได้ไปร่วมท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง หรือ ศปร. เป็นการเที่ยวที่ไม่เหมือนครั้งไหนๆ เลย เพราะรู้สึกว่ายิ่งได้เที่ยวชม ได้เห็น ได้สัมผัส โครงการต่างๆ ของพระองค์ท่าน ก็ยิ่งซาบซึ้งและภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย

โดยเฉพาะได้รู้ความหมายอันลึกซึ้งของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่ว่า... ทุกคนต้องลาออกแล้วไปเป็นเกษตรกร! แต่มันคือหลักการที่ทุกๆ อาชีพสามารถเรียนรู้แล้วนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเราซึมซับมันผ่านจุดเรียนรู้ต่างๆ ของที่นี่

ส่วนจะมีอะไรน่าสนใจในศูนย์ฯ แห่งนี้บ้าง ตามมาดู...

1. ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง หรือ ศปร. ตั้งอยู่ที่ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ถูกจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2551 มีภารกิจในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน และบูรณาการงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ของเหล่าทัพและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

2. ภายในอาคารแห่งนี้ จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยแสดงถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ หลักการทรงงาน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เหล่าทัพและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนรับผิดชอบ

3. ภายนอกอาคารจัดแสดงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ประกอบด้วยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่มีการเกื้อกูลกัน ทำให้เกษตรมีความมั่นคงทางด้านอาหารและรายได้ เป็นการแสดงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

4. นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงโครงการป่ารักษ์น้ำ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเรียนรู้อีกด้วย แสดงให้เห็นความสำคัญของป่าที่จะช่วยสร้างแหล่งต้นน้ำ และหลักการปลูกป่าตามหลักการ ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง

5. เจษฎา ศรีทองทราย วิทยากรบรรยายความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เล่าให้ฟังว่า จริงๆ แล้วปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นคนละอย่างกัน ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน อย่าเข้าใจผิดว่าการจะดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามรอยพ่อหลวง คือการลาออกจากงานประจำแล้วไปทำเกษตร ไม่ใช่! แต่เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการเอาหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สำหรับคนที่มีอาชีพเกษตรกร

ส่วนคนที่ประกอบอาชีพอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พ่อค้า หรือนักลงทุน ก็ล้วนแต่สามารถเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ทุกคนทุกอาชีพ เพียงแค่เริ่มต้นที่ตัวเอง

เริ่มพิจารณาจากการใช้ชีวิต การทำงาน การเป็นอยู่ ว่าเราอยู่แบบพอเหมาะพอเพียงกับศักยภาพแล้วหรือยัง ใช้ชีวิตตามกำลังของตนหรือไม่ ทำในสิ่งที่เกินตัว หรืออยากได้ในสิ่งที่เกินตัวหรือไม่ เมื่อทำงาน มีเหตุผลที่ดีเพียงพอมาสนับสนุนงานหรือไม่ และมีภูมิคุ้มกันที่ดี กล่าวคือเป็นคนดีมีศีลธรรม เป็นต้น

*ล้อมกรอบ*
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม และเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ได้ทุกวัน ในเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30-16.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งที่ตั้งของศูนย์ฯ อยู่ตรงข้ามกับอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ฝั่งถนนวิภาวดีรังสิต

คำว่า ‘ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’ คงเป็นหลักคำสอนจากพ่อหลวงที่คนไทยจำได้ขึ้นใจ แต่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้ในระยะเวลาสั้นๆ เพราะต้องมีการเรียนรู้ และฝึกฝนปฏิบัติอย่างจริงใจ (และจริงจัง) ใช้เวลากับมันอย่างถ่องแท้ ดอกผลที่ดีนั้นจึงจะ... 23 พ.ย. 2559 15:37 27 พ.ย. 2559 22:15 ไทยรัฐ