วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมาคมผู้บริโภคฯ ค้าน กสทช.ตั้งเสาโทรศัพท์ ไม่ฟังความเห็นชุมชน

"สมาคมผู้บริโภคฯ" ร้องผู้ตรวจการฯ ค้าน กสทช.แก้ปัญหาล่าช้า เหตุ ตั้งเสาโทรศัพท์ไม่รับฟังความเห็น ชี้ องค์การอนามัยโลกเคยเตือน คลื่นวิทยุเสี่ยงมะเร็ง

วันที่ 23 พ.ย. เมื่อเวลา 13.00 น. ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น นำโดยนายปฏิวัติ เฉลิมชาติ ผู้จัดการสมาคมฯ พร้อมด้วยประชาชนใน จ.ขอนแก่น ศรีสะเกษ และนครราชสีมา เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อคัดค้านการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมในเขตชุมชน โดยไม่มีการจัดรับฟังความเห็นของคนในชุมชนตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ด้วยเกรงผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ยังล่าช้าต่อการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยมี นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้รับเรื่อง

นายปฏิวัติ ระบุว่า สมาคมฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค กรณีการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมในชุมชน ซึ่งยังไม่สามารถยุติปัญหาได้ และร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ไม่มีความคืบหน้าในการจัดการปัญหา โดยมีข้อร้องเรียน ได้แก่ ความกังวลเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ การไม่จัดรับฟังความเห็นของคนในชุมชน การตั้งเสามีกระบวนการทำงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงาน กสทช. ไม่สอดคล้องกัน ความล่าช้าของสำนักงาน กสทช.ในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของประชาชน ไม่สามารถยุติปัญหาได้ เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 มาตรา 46 ที่บัญญัติให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน และสำนักงาน กสทช.มีการโฆษณาว่า คลื่นวิทยุจากเสาส่งสัญญาณมือถือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ แต่เมื่อกลางปี ค.ศ.2011 องค์การอนามัยโลก ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 208 ประกาศให้คลื่นวิทยุเป็นสารเสี่ยงมะเร็งในกลุ่ม 2B ดังนั้นจึงถือว่าเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและเป็นเท็จต่อประชาชน.

"สมาคมผู้บริโภคฯ" ร้องผู้ตรวจการฯ ค้าน กสทช.แก้ปัญหาล่าช้า เหตุ ตั้งเสาโทรศัพท์ไม่รับฟังความเห็น ชี้ องค์การอนามัยโลกเคยเตือน คลื่นวิทยุเสี่ยงมะเร็ง 23 พ.ย. 2559 14:53 23 พ.ย. 2559 16:38 ไทยรัฐ