วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระสหายร่วมชั้นประถมที่สวิตฯ เผยความประทับใจที่มีต่อ ในหลวง ร.9

นับเป็นงานเฉลิมพระเกียรติทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปีงานสุดท้ายก่อนที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น ได้จัดขึ้น ณ นครโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเคยเป็นสถานที่ประทับสำคัญในชีวิตของครอบครัว “มหิดล”

งานครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญยิ่ง โดย นางกอบลาภ โปษะกฤษณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ฯ ได้นำข้อมูลและรูปภาพที่มีอยู่จัดทำนิทรรศการ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติของครอบครัวมหิดล นับตั้งแต่เสด็จฯมาประทับในครั้งแรก หลังจากที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระประสูติกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และในครั้งที่ 2 เมื่อครอบครัวมหิดลได้ย้ายมาประทับที่โลซานน์ หลังจากที่สมเด็จพระบรม
ราชชนกสิ้นพระชนม์แล้ว ตลอดจนพระราชกรณียกิจที่สำคัญในด้านการพัฒนาการศึกษา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานที่จัดนิทรรศการครั้งนี้คือ มหาวิทยาลัยโลซานน์ สถานที่ที่ในหลวง ร.9 ทรงเคยศึกษา ซึ่งได้สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมทั้งชาวไทยและชาวสวิสส์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการร่วมกันทำงานของคณะตัวแทนทางการทูตฝ่ายไทย เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา คณะผู้แทนไทยจากองค์กรต่างๆ อีกทั้งอดีตพระสหายร่วมชั้นเรียนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เดินทางมาร่วมงาน และบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย

ดร.ปิแอร์ เคลเลอร์ (Pierre Keller) พระสหายร่วมห้องเรียนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในชั้นประถมที่โรงเรียนเอกอล นูแวลล์ (École Nouvelle) ซึ่งแม้ว่าจะมีอายุถึง 90 ปีแล้ว แต่ยังแข็งแรงและตั้งใจมาร่วมงานฉลองครบ 70 ปีแห่งการครองราชย์ของมิตร ในวัยเยาว์ ได้หยิบเข็มขัดเส้นเล็กๆ จากกระเป๋าสูทออก มาให้ชม และเล่า ว่า พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานเข็มขัดหนัง หัวเข็มขัดแกะเป็นลายนางเงือกสวมชฎาไว้ให้เป็นที่ระลึก หลังจากที่ได้เสด็จฯขึ้นครองสิริราชสมบัติแล้ว ดร.ปิแอร์ได้เก็บรักษาของที่ระลึกจากสหายเก่าไว้เป็นอย่างดี และพกติดตัวมาด้วยความภาคภูมิใจ ในโอกาสที่มาร่วมงานกับชาวไทย.

นับเป็นงานเฉลิมพระเกียรติทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปีงานสุดท้ายก่อนที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ 23 พ.ย. 2559 14:48 23 พ.ย. 2559 14:49 ไทยรัฐ