วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ฟัน" เป็นดัชนีชี้บอกหลายอย่าง

คุณเคยคิดบ้างไหมว่า “ฟัน” นอกจากใช้ขบเคี้ยวแล้ว ยังบ่งชี้บอก “บุคลิกภาพ” ของคนเราได้มากมายหลายหลาก “ศาสตร์” เรื่องนี้เขาเรียก “Morphospychology–มอร์โฟไซโคโลยี” ประเมินบุคลิกภาพและนิสัยบุคคลได้อีกต่างหาก จากรูปทรงที่ปรากฏ 

ดังนั้น ลองส่องกระจกเงาแล้วยิงฟันดูซิ...ฟันของคุณรูปทรงอะไร?-สี่เหลี่ยมจัตุรัส, รูปไข่, สี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยม

ฟันรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส...บ่งชี้ว่าเป็นคนยึดมั่นในระเบียบวินัย ควบคุมสติสัมปชัญญะเก่ง

รูปไข่...เป็นผู้เปี่ยมสุนทรีย์ รัก นิยม ชื่นชอบศิลปะ มองสรรพสิ่งในแง่ศิลป์

รูปสามเหลี่ยม...บ่งบอกว่าเป็นคนแข็งแรง กระปรี้กระเปร่า และมองโลกในแง่บวก

ฟันโค้งงุ้ม...เป็นคนสับสนเรื่องการตัดสินใจ ตกลงใจ

ฟันห่าง...เป็นผู้มากอารมณ์ขันและมักมากในโลกียวิสัย

ฟันหน้าซี่ใหญ่...มีความยืดหยุ่นสูงในการตัดสินใจ.

คุณเคยคิดบ้างไหมว่า “ฟัน” นอกจากใช้ขบเคี้ยวแล้ว ยังบ่งชี้บอก “บุคลิกภาพ” ของคนเราได้มากมายหลายหลาก “ศาสตร์” เรื่องนี้เขาเรียก “Morphospychology–มอร์โฟไซโคโลยี” 23 พ.ย. 2559 14:11 23 พ.ย. 2559 14:11 ไทยรัฐ