วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สุวพันธุ์' มอบนโยบาย 5 จว.แดนใต้ ติดตามงาน จ่อดันสตูล จุดท่องเที่ยว

“สุวพันธุ์” ประชุมมอบนโยบาย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมติดตามงานรัฐบาล แก้ความเดือดร้อนประชาชน เตรียมดันสตูล เป็นจุดท่องเที่ยว สร้างสะพานเชื่อมมาเลย์ ดึง นทท.ต่างชาติเข้าประเทศมากขึ้น

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 59 ที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จ.สตูล จ.สงขลา จ.ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายสุวพันธุ์ กล่าวหลังการประชุมว่า การประชุมผู้ว่าฯ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค ในเขตตรวจราชการที่ 8 ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย รวมทั้งรับฟังแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ทำในปีที่ผ่านมาและที่จะทำในปีต่อไป แนวทางที่ให้คือ ให้ความสำคัญเร่งติดตามการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

สำหรับ จ.สตูล คือการสร้างสะพานเชื่อม จ.สตูล กับรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ยาว 14.2 กม. เป็นจุดที่จะเปิด จ.สตูล เปิดประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ จีน ในอนาคต เรื่องของการท่องเที่ยว การลงทุน ความสัมพันธ์ของประชาชนในประเทศดังกล่าว ซึ่งอนาคตอาจจะต้องใช้งบประมาณมากแต่ก็ต้องผลักดันต่อไป อีกเรื่องคือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต้องทำให้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอยู่ใน จ.สตูล ได้ใน 2-3 วัน เพื่อดึงดูดรายได้เข้าจังหวัด ซึ่งจากนี้จะต้องปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป นอกจากนี้ จ.สตูล มีแผนยุทธศาสตร์ผลักดัน จ.สตูล เป็นที่ท่องเที่ยวทั้งในอันดามันและอ่าวไทย ด้วยศักยภาพของ จ.สตูล จะทำให้พัฒนาด้วยดี

ทั้งนี้ นายสุวพันธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสภาพแวดล้อมไม่เหมือนพื้นที่อื่นๆ มีเรื่องของความมั่นคงอยู่ด้วยการทำงานซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ทิศทางอนาคตรัฐบาลการพัฒนาประเทศจะอิงพื้นที่มากขึ้น บทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่มมากขึ้น จึงมาคุยขอให้จังหวัดเตรียมความพร้อมทำงานกับรัฐบาลตามนโยบายต่อไป.

“สุวพันธุ์” ประชุมมอบนโยบาย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมติดตามงานรัฐบาล แก้ความเดือดร้อนประชาชน เตรียมดันสตูล เป็นจุดท่องเที่ยว สร้างสะพานเชื่อมมาเลย์ ดึง นทท.ต่างชาติเข้าประเทศมากขึ้น 23 พ.ย. 2559 14:09 23 พ.ย. 2559 16:09 ไทยรัฐ