วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ล้วงลึกปิดตำนาน! คลื่นซี้ด อสมท โดดบริหารเอง ปลดฟ้าผ่า! ตุ้ย ธีรภัทร์

ปิดตำนานคลื่นวิทยุ ซี้ด เอฟเอ็ม 97.5 MHz ของวัยรุ่นไปอีก 1 คลื่น หลังจากที่คลื่นวิทยุซี้ดประสบปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ บมจ. อสมท ได้ประกาศแจ้งการเลิกกิจการบริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด และปรับรูปแบบการบริหารจัดการคลื่นวิทยุ FM 97.5 MHz ใหม่ต่อไป

ซึ่งในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้มีมติเห็นชอบการเลิกกิจการ บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด โดยออกจดหมายชี้แจงดังนี้

22 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง การแจ้งเลิกกิจการ บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด และปรับรูปแบบการบริหารจัดการคลื่นวิทยุ 97.5 MHz
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 16/2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอำนวยการ 1 บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ได้มีมติเห็นชอบการเลิกกิจการบริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บมจ. อสมท ถือหุ้นร้อยละ 49 โดยประกอบธุรกิจในการบริหารจัดการวิทยุ FM 97.5 MHz การผลิตรายการโทรทัศน์ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ประสบปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจจากการลดลงของรายได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แตกต่างจากสถานีวิทยุที่ บมจ. อสมท ดำเนินการเองที่ยังคงสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง บมจ. อสมท จึงพิจารณาเห็นว่าบริษัทดังกล่าวไม่มีศักยภาพเพียงพอในการดำเนินกิจการต่อไปได้ โดย บมจ. อสมท จะนำคลื่นวิทยุ FM 97.5 MHz มาบริหารจัดการและปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ฟังที่เปลี่ยนไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้การบริหารงานของ บมจ. อสมท เอง ทั้งนี้จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชีบริษัทให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

หลังจากที่จดหมายแจ้งออกมาจาก นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ผู้สื่อข่าวไทยรัฐออนไลน์ก็ได้พยายามติดต่อกับ ตุ้ย ธีรภัทร์ สัจจกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ซี้ด เอ็มคอท จำกัด หรือคลื่นวิทยุ ซี้ด เอฟเอ็ม 97.5 เพื่อสอบถามถึงกรณีดังกล่าว แต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้ 

และล่าสุดได้มีกระแสข่าวแพร่สะพัดใน บมจ. อสมท ออกมาว่า บมจ. อสทม. จะเข้ามาบริหารคลื่น 97.5 MHz ในวันที่ 1 ม.ค. 60 นี้ และบริษัทซี้ดเอ็มคอท จะถูกปิด และพนักงานทั้งหมดจะสิ้นสุดการทำงานในวันที่ 31 ธ.ค. 59 แต่จะมีคลื่นซี้ดอยู่ต่อหรือไม่ ต้องติดตามกันต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ตุ้ย ธีรภัทร์ มั่นใจวงการวิทยุไม่ตาย! ซี้ดเอฟเอ็ม ปรับตัว-เอาใจผู้ฟัง

ปิดตำนานคลื่นวิทยุ ซี้ด เอฟเอ็ม 97.5 MHz ของวัยรุ่นไปอีก 1 คลื่น หลังจากที่คลื่นวิทยุซี้ดประสบปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ บมจ. อสมท ได้ประกาศแจ้งการเลิกกิจการ บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด 23 พ.ย. 2559 13:28 23 พ.ย. 2559 16:09 ไทยรัฐ