วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯต.ค. ขยับเดือนที่ 2 ยอดสั่งซื้อเพิ่มรับเทศกาลสิ้นปี

ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมต.ค. ขยับที่ระดับ 86.5 ปรับเพิ่มต่อเนื่องเดือนที่ 2 จากคำสั่งซื้อทั้งในและต่างประเทศ ช่วงเทศกาลสิ้นปี แต่ยังกังวลต้นทุนผลิต สภาพคล่องเอสเอ็มอี จากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน-ศก.โลก...

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค.59 อยู่ที่ระดับ 86.5 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 84.8 ในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากช่วงฤดูกาลที่มีคำสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับเทศกาลในช่วงสิ้นปี ทั้งจากผู้บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะคู่ค้าสำคัญจากประเทศจีน ญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐฯ ทำให้การผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงปลายปีทำให้มียอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อต้นทุนการผลิต การแข่งขันด้านราคา ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs ตลอดจนความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และสภาวะเศรษฐกิจโลก

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 102.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 102.4 ในเดือน ก.ย. ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเสริมสภาพคล่อง และมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น มีการสนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการเพื่อนำสินค้าไปแสดงในต่างประเทศ เร่งรัดการจัดทำมาตรฐานสินค้าให้ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม รวมถึงเสนอแนะให้ภาครัฐมีการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์และสินค้าที่ผลิตในประเทศเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย.

ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมต.ค. ขยับที่ระดับ 86.5 ปรับเพิ่มต่อเนื่องเดือนที่ 2 จากคำสั่งซื้อทั้งในและต่างประเทศ ช่วงเทศกาลสิ้นปี แต่ยังกังวลต้นทุนผลิต สภาพคล่องเอสเอ็มอี จากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน-ศก.โลก... 23 พ.ย. 2559 13:23 23 พ.ย. 2559 14:43 ไทยรัฐ