วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กเข้' ยึดปฏิญญากรุงเทพ ส่งเสริม ขรก.ออกกำลังกาย ขานรับนโยบายนายกฯ

"บิ๊กเข้" ยึดปฏิญญากรุงเทพ ส่งเสริม ขรก.ออกกำลังกายทุกวันพุธ เป็นชั่วโมงกีฬา เหตุประชากรไทยใช้ร่างกายน้อย-เนือยนิ่ง เนื่องจากใช้สมาร์ทโฟน-คอมพิวเตอร์ มากไป เผยนายกฯ เตรียมนำร่องเย็นนี้

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 59 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กำหนดให้ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.00 ถึง 16.30 น. ข้าราชการในทำเนียบรัฐบาล และทุกกระทรวง ร่วมกันออกกำลังกาย หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบรายงานผลการประชุมนานาชาติว่าด้วยกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 ซึ่งพบว่า ปัญหาของประชากรไทยในปัจจุบัน มีการใช้กิจกรรมทางร่างกายน้อย หรือเนือยนิ่ง เนื่องจากการใช้สมาร์ทโฟน หรือ คอมพิวเตอร์มากเกินไป ว่า จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมนานาชาติ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยมีองค์การอนามัยโลกให้การสนับสนุน มีการจัดประชุมและดำเนินกิจกรรมโดยมีนักวิชาการจากทั่วโลกเข้าร่วม จึงได้มารายงานให้ที่ประชุม ครม.ได้รับทราบ ว่าในที่ประชุมนานาชาติการประกาศปฏิญญากรุงเทพฯ เพื่อที่จะผลักดันเป็นมติองค์การอนามัยโลกต่อไป ซึ่งนายกรัฐมนตรี อาจจะได้ไอเดียตรงนี้เกิดขึ้น จึงได้ชักชวนให้บรรดาข้าราชการทั้งหลายทำเนียบรัฐบาล และทุกกระทรวง ร่วมกันออกกำลังกายในทุกๆ วันพุธ และในวันเดียวกันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จะได้เริ่มออกกำลังกายนำร่องด้วยตัวเอง แต่สำหรับตนนั้นบังเอิญติดประชุมคงไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ คงต้องไว้โอกาสหน้า

พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวต่อว่า ในที่ประชุมนานาชาติมีการรายงานว่า การที่ประชากรโลกไม่ได้มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ พร้อมกับมีข้อเสนอแนะ และคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกว่าในเด็กหรือผู้เยาว์ ควรจะออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละกี่วัน ส่วนวัยหนุ่มสาวหรือผู้สูงอายุก็จะมีเกณฑ์ในการที่จะออกกำลังกายในแต่ละสัปดาห์ และจากการสำรวจจากทั่วโลก พบว่าปัจจุบัน ในวัยเด็กอยู่ในภาวะเหนือยนิ่งเป็นจำนวนมาก เนื่องจากกิจวัตรประจำวันมักจะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง ความดันโลหิตสูง เนื่องจากไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเพียงพอ จึงเกิดปฏิญญากรุงเทพฯ ขึ้นว่าเราจะผลักดันให้มีการออกกำลังกายกันมากยิ่งขึ้น และให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม การจัดผังเมือง สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีพื้นที่ในการออกกำลังกาย

พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรีจึงได้กล่าวสั้นๆ ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ตั้งแต่บัดนี้ไปขอให้ช่วงบ่ายวันพุธเป็นชั่วโมงกีฬาของข้าราชการทุกๆ คน ซึ่งปกติข้าราชการกระทรวงกลาโหมออกกำลังกายในชั่วโมงกีฬาทุกบ่ายวันพุธอยู่แล้ว ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ข้าราชการที่จะร่วมกิจกรรมนั้น ขอให้เป็นข้าราชการที่ไม่มีงานเร่งด่วน แต่ถ้าใครมีงานเร่งด่วนก็ขอให้ทำงานไปตามปกติ นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการ และขอเชิญชวนให้ข้าราชการทั้งในทำเนียบรัฐบาล และทุกกระทรวงมาร่วมออกกำลังกายกัน ใช้กิจกรรมนี้ให้เป็นประโยชน์

"บิ๊กเข้" ยึดปฏิญญากรุงเทพ ส่งเสริม ขรก.ออกกำลังกายทุกวันพุธ เป็นชั่วโมงกีฬา เหตุประชากรไทยใช้ร่างกายน้อย-เนือยนิ่ง เนื่องจากใช้สมาร์ทโฟน-คอมพิวเตอร์ มากไป เผยนายกฯ เตรียมนำร่องเย็นนี้ 23 พ.ย. 2559 11:48 23 พ.ย. 2559 17:48 ไทยรัฐ