วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปรับทิศทางการบริหารประเทศ

ปรับทิศทางการบริหารประเทศ

โดย หมัดเหล็ก
24 พ.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา วางยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 นำประเทศเข้าสู่ยุค ดิจิทัล อีโคโนมี เตรียมปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้ทันสมัยขึ้นโดยนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ สัดส่วนที่มากขึ้น ทดแทนการใช้แรงงาน เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และมีคุณภาพในระดับมาตรฐาน ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ให้หลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง ปฏิรูปด้านการเมือง กำหนด 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้มีแนวทางชัดเจนสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

โดยมีแผนการลงทุนกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ เพื่อยกระดับ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอีก 5 ปีข้างหน้า อาทิ ทางด่วนยกระดับ ถนน รถไฟฟ้าความเร็วสูง และรถไฟรางคู่ ขยายระบบขนส่งทางเรือ ทางอากาศ เป็นต้น

โมเดลของ ไทยแลนด์ 4.0 และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม ประกอบด้วยอุตสาหกรรมสมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

รวมกับอีก 5 อุตสาหกรรมในอนาคต อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมมี การปฏิรูปภาษีและศุลกากร ขจัดปัญหาคอร์รัปชัน ทั้งหมดนี้เป็นโมเดลรวมๆของไทยแลนด์ 4.0 ที่รัฐบาลพยายามโฆษณามาตั้งแต่ต้นปี

อย่างไรก็ตาม การจะก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้นั้น ประเทศ ไทยจะต้องมีความพร้อมที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติด้วย เพราะอีกด้านหนึ่ง ประเทศไทยยังต้องสนับสนุนเกษตรกร จะต้องเยียวยา
แก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำทุกปี ไม่ว่าจะเป็นข้าว ยางพารา น้ำตาล มันสำปะหลัง ข้าวโพด ซึ่งยังไม่เป็นไปตามกลไกของตลาด

รัฐบาลยังต้องประสบกับ ปัญหาในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งรถไฟความเร็วสูง โรงไฟฟ้า เขื่อน ถนนมอเตอร์เวย์ สนามบิน ทั้งการถูกต่อต้านและเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน

รัฐบาลจะต้องประสบกับปัญหาเรื่องของเทคโนโลยีที่ยังไม่มีความพร้อมและต้องอาศัยเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นหลัก ถ้าแค่ได้จับมือกับเจ้าของเฟซบุ๊กแล้วตื่นเต้นดีใจ คงไม่ช่วยให้เราบรรลุไทยแลนด์ 4.0 ได้

รัฐบาลไม่มีความพร้อมทางด้านบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการที่รัฐบาลนี้มาจากการ ยึดอำนาจ จึงยังไม่ได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือการร่วมมือหรือการช่วยเหลือจากประเทศต่างๆ จนกว่าจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

ที่สำคัญคือโครงสร้างของประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ไม่ใช่ประเทศอุตสาหกรรม การเกษตรยังร่อแร่ ล้มลุกคลุกคลาน เอาตัวไม่รอด ให้ชาวนาขายนาเพื่อไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรม สุดท้ายก็ตกเป็นเหยื่อนายทุน

รวยกระจุกจนกระจาย.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้