วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพิ่มอีกวัน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบให้เพิ่มวันหยุดพิเศษช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีก 1 วัน

เริ่มคิกออฟตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 จนถึงวันอังคารที่ 3 มกราคม 2560 หยุดยาวติดกัน 4 วันเต็มๆ

“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่าการที่รัฐบาลนายกฯบิ๊กตู่ขยายวันหยุดช่วงปีใหม่เป็น 4 วัน มีเป้าหมาย 3 ประการ

1, เพื่อให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวฉลองปีใหม่กันมากๆ

2,เพื่อให้คนไทยใช้จ่ายกินเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว

3, เพื่อให้เงินสะพัดไปกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่กำลังซึมยาว

เข้าตำรายิงกระสุนนัดเดียวได้นก 3 ตัว

อนึ่ง ที่ประชุม ครม. ยังกำหนดให้ “วันที่ 5 ธันวาคม” วันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” ยังเป็นวันหยุดราชการประจำปีเหมือนเดิม

เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงดูแลประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีมาถึง 70 ปี

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จสู่สวรรคาลัย และพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เสด็จขึ้นครองราชย์ตามโบราณราชประเพณี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งเป็นวันมหามงคล และเป็นวันหยุดราชการสำคัญประจำปี จะต้องเปลี่ยนจากวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันที่ 28 กรกฎาคม

ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราช สมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวพระองค์ใหม่ รัชกาลที่ 10 แห่งพระราชวงศ์จักรี

อย่างไรก็ดี “แม่ลูกจันทร์” ปลื้มปีติยินดีที่รัฐบาลกำหนดให้ “วันที่ 5 ธันวาคม” ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นวันหยุดราชการประจำปีเช่นเดิม

เพื่อให้เป็นวาระสำคัญที่คนไทยทุกหมู่เหล่าจะร่วมน้อมเกล้าฯแสดงความอาลัยต่อพระพ่อแห่งชาติตลอดไปชั่วกาลนาน

สรุปว่าตั้งแต่ปีหน้า 2560 ประเทศไทยจะมีวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มขึ้นอีก 1 วัน

คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี

ดังนั้น ประเทศไทยซึ่งเคยมีวันหยุดราชการประจำปี 18 วัน จะมีวันหยุดราชการเพิ่มอีก 1 วัน เป็นปีละ 19 วัน

(ไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์ ไม่รวมวันหยุดเพิ่มพิเศษ ไม่รวมวันหยุดชดเชย)

“แม่ลูกจันทร์” ขออนุญาตกราบเรียนเสนอความเห็นเพิ่มเติม

ขอเสนอให้วันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตเป็นวันหยุดราชการประจำปี

เพื่อย้อนรำลึกถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ซึ่งประชาชนไทยทั้งประเทศต้องประสบความวิปโยคอาลัยนํ้าตาไหลนองแผ่นดิน

เพื่อให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันที่ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมกันสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นมั่นคง

เพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณให้สถิตอยู่ในหัวใจลูกหลานไทยในอนาคตไปอีกร้อยปีพันปี

เช่นเดียวกับที่กำหนดให้ “วันที่ 23 ตุลาคม” ซึ่งเป็นวันที่ “สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5” เสด็จสวรรคตเป็น “วันปิยมหาราช” เป็นวันหยุดราชการประจำปี สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

จะสมควรหรือไม่? อย่างไร? สุดแต่รัฐบาลจะพิจารณา.

“แม่ลูกจันทร์”

23 พ.ย. 2559 10:50 23 พ.ย. 2559 10:50 ไทยรัฐ