วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ธรรมะไทย

https://www.dhammathai.org

ในช่วงที่คนไทยต้องพยายามผ่านช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศก บางคนอาจต้องการที่พึ่งทางใจ เพื่อเป็นแสงนำทางชีวิต โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชน ซึ่งอาจต้องการธรรมะปลอบประโลมจิตใจ และหากคุณเป็นหนึ่งในชาวพุทธและกำลังสนใจศึกษาธรรมะให้มากขึ้น เว็บไซต์ธรรมะไทย อาจเป็นคำตอบให้คุณเป็นอย่างดี

พระพุทธศาสนา ปูพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องศาสนาพุทธตั้งแต่เบื้องต้น ทั้งวันสำคัญทางศาสนา ศาสนพิธี พระพุทธศาสนาในไทย เสียงธรรม คลังแห่งธรรมจากหลวงพ่อ พระอาจารย์ทั่วประเทศ คลิปธรรมะ ง่ายต่อการทำความเข้าใจเพราะมีทั้งเนื้อหาและภาพประกอบ เพลงธรรมะ ช่วยขับกล่อมจิตใจในรูปแบบเสียงเพลงฟังสบาย ศาสนสถาน รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับพระอารามหลวง วัดทั่วไทย รวมถึงวัดไทยในต่างประเทศ ปฏิบัติธรรม คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติและเข้าถึงธรรม.

23 พ.ย. 2559 10:36 24 พ.ย. 2559 05:05 ไทยรัฐ