วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
Without doubt/beyond doubt
  • Share:

Doubt หมายถึง สงสัย ในภาษาไทยเราชอบพูดกันว่า มันไม่น่าสงสัย...เมื่อใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนไทยของผมก็มักจะพูดว่า ...✘...It’s no doubt that หรือ...✘...No doubt that ขอเรียนว่าใช้อย่างนี้ไม่ได้ครับ

ที่ถูกต้องคือ ...✔...There’s no doubt that เช่น There’s no doubt that Hun Sen’s influence was immense in Cambodia. ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าอิทธิพลของฮุนเซนมีมากในกัมพูชา.

ฝรั่งชอบใช้ without doubt เพื่อเน้นความคิดเห็นของตนเอง คณะกรรมการกำลังเลือกเมืองที่จะไปศึกษาดูงาน บางคนชอบเมืองโรเซนไฮม์ (Rosenheim) ในเยอรมนี กรรมการคนหนึ่งชอบอินเดียจึงบอกว่าน่าไปเมืองสังคลี (Sangli) ในรัฐมหาราษฏระดีกว่า Sangli is without doubt one of the best cities in the world. ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสังคลีเป็นเมืองที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก.

ส่วนวลี be in doubt สื่อถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะไม่เกิดขึ้น อาจจะไม่เป็นจริง 19 พฤศจิกายน 2559 ในการประชุมซัมมิทผู้นำเอเปก ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์พูดจาโจมตีข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือ TPP

หลังจากฟังทรัมป์พูดเสร็จ ใครคนหนึ่งในคณะของเราก็พูดว่า The future of TPP is in doubt. อนาคตของทีพีพีอาจจะ ไม่เกิดขึ้น อาจจะไม่เป็นจริง.

แต่ถ้า beyond doubt จะหมายถึง เหนือความสงสัย สิ่งนั้นจะเป็นจริงแน่นอน It’s completely certain.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้