วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เชียงรายรุกเชื่อมแขวงหลวงน้ำทา ขยายท่องเที่ยวสามเหลี่ยมไทย ลาว พม่า

จนท.รัฐจ.เชียงราย สานสัมพันธ์เชื่อมแขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว เพื่อขยายการท่องเที่ยวสามเหลี่ยมไทย ลาว พม่า มั่นใจจะดึงดูงนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.59 นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19-20 พ.ย.ได้นำคณะนางปราณปริยา พลเยี่ยม ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ออกสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเชียงของ-แขวงหลวงน้ำทา และพบปะเจรจากับนายบุญยี แก้วคุนเมือง รองเจ้าแขวงหลวงน้ำทา นายคำไหว สีประเสิด หัวหน้าห้องการปกครองแขวงฯ นายพูนสะหวัด เชื่อมความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวไทย-สปป.ลาว (เชียงราย-หลวงน้ำทา) เพื่อให้นักท่องเที่ยววนเข้าท่าขี้เหล็กฝั่งเมียนม่า ออกทางแม่สาย เชียงราย ซึ่งเป็นสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ


นายบุญเวทย์ กล่าวว่า เชียงราย มีนักท่องเที่ยวปีละประมาณ 3 ล้านคน จัดกิจกรรมตลอดปีและสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจจำนวนมาก หากมีการเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยว ไทย ลาว จีน เมียนมาร์ จะส่งผลให้เส้นทางนี้ได้รับความนิยม เมืองหลวงน้ำทาจะเป็นเมืองเป้าหมายให้นักท่องเที่ยวแวะพักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกแห่ง และอนาคตจะเชิญเจ้าแขวงพร้อมคณะไปเยี่ยมเยือน จ.เชียงราย หาแนวทางความร่วมมือลงนามบันทึกความเข้าใจแผนงานเส้นทางท่องเที่ยว และให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั้ง 2 ฝ่ายได้เชื่อมธุรกิจการท่องเที่ยว

นายบุญยี กล่าวว่า แขวงหลวงน้ำทาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ การเดินป่า ตั้งแคมป์ ล่องเรือ ชมวิถีชีวิต ช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีละ 50,000 คน เป็น 500,000 คน ปัจจุบันมีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี และแผนระยะสั้น 5 ปี กำหนดแผนไว้ 3 เส้นทาง


1.เส้นทางมังกรจากหลวงพระบาง-จีน 2.เส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตธรรมชาติ เชื่อมโยงหมู่บ้านชนเผ่ากับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติน้ำหา เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ-ยุโรป และเส้นทางเชื่อมโยงภายในแขวง-เมืองสิง เมืองลอง เวียงภูคา นาแล ส่วนการเชื่อมเส้นทางกับไทย สามารถพูดคุยในคณะกรรมการ 4 ประเทศ 9 หน่วยงาน หากจะสร้างหลวงน้ำทางเชียงราย-แขวงบ่อแก้ว เป็นเรื่องที่จะต้องหารือกันต่อไป

จนท.รัฐ จ.เชียงราย สานสัมพันธ์เชื่อมแขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว เพื่อขยายการท่องเที่ยวสามเหลี่ยมไทย ลาว พม่า มั่นใจจะดึงดูงนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น 23 พ.ย. 2559 01:02 24 พ.ย. 2559 08:05 ไทยรัฐ