วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เว้นค่าวีซ่าดูดนักท่องเที่ยวเข้าไทย

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย 1,000 บาทต่อคนเป็นการชั่วคราว และปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VOA) ให้แก่ชาวต่างชาติ โดยปรับค่าธรรมเนียม การตรวจลงตราที่ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองใช้ได้ครั้งเดียว จำนวน 19 ประเทศ จากปกติเก็บในอัตรา 2,000 บาท เหลือ 1,000 บาทต่อคนเป็นการชั่วคราว โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค.59 ถึง 28 ก.พ.60 ครอบคลุมเวลา 3 เดือน โดย 19 ประเทศ เช่น บัลแกเรีย ภูฏาน จีน ไซปรัส เอธิโอเปีย อินเดีย คาซัคสถาน มัลดีฟส์ มอลตา โรมาเนีย ซาอุดีอาระเบีย ไต้หวัน ยูเครน เป็นต้น

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะนำไปสู่การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาไทยอีก 357,362 คน ในช่วงเวลา 3 เดือน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มอีก 28,703 ล้านบาท และนำไปสู่การจ้างงานเพิ่มขึ้น 62,429 คน และมีรายได้ภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อมเพิ่มขึ้นอีก 1,247 ล้านบาท อย่างไรก็ตามมาตรการนี้ยังส่งผลให้มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VOA) 1,920 ล้านบาท

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอการขยายระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทยสำหรับกลุ่มพำนักระยะยาว หรือลองสเตย์ วีซ่า จากเดิม 1 ปีเป็น 10 ปี โดยให้ดำเนินการใน 14 ประเทศ ได้แก่ เดนมาร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ อิตาลี เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐฯ อังกฤษ ญี่ปุ่น และแคนาดา โดยต้องมีเงินฝากในบัญชี 3 ล้านบาทขึ้นไปหรือมีรายได้ต่อเดือน 100,000 บาทขึ้นไป.

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย 1,000 บาทต่อ 22 พ.ย. 2559 23:56 22 พ.ย. 2559 23:56 ไทยรัฐ


advertisement