วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสิกรไทยแจงตรวจเข้ม

นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้สั่งลงโทษพนักงานและผู้จัดการสาขาของธนาคารกสิกรไทยฐานทุจริตต่อลูกค้าที่ซื้อหน่วยลงทุนว่า ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ธนาคารได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ทันต่อการกระทำทุจริตของพนักงาน และจากการตรวจสอบพบว่าระหว่างปี 51-58 มีลูกค้าคุ้นเคยและไว้ใจพนักงาน ได้ฝากสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับกองทุนรวมแทน จนเป็นช่องโหว่ให้พนักงานทุจริต มีทั้งการนำเงินไปลงทุนในกองทุนจริงๆ หรือกระทำทุจริตด้วยการออกใบทำธุรกรรมเหมือนกับการนำเงินไปลงทุนในกองทุน แต่เงินดังกล่าวไม่ได้ไปลงทุน และเมื่อพบการกระทำความผิด จึงได้มีการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าทั้งหมด พบว่ามีพนักงานธนาคารกระทำความผิดในรูปแบบคล้ายๆกันรวม 8 ราย จึงได้กล่าวโทษทางอาญา พร้อมแจ้งให้ ก.ล.ต.ทราบ “เมื่อพบมีช่องโหว่ในการทุจริต ธนาคารจึงป้องกัน เช่น ห้ามไม่ให้พนักงานธนาคารรับฝากสมุดบัญชีของลูกค้า และติดประกาศที่สาขาระบุว่าธนาคารไม่รับฝากสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมปรับขั้นตอนการซื้อขายกองทุนรวม และมีการแจ้งลูกค้าที่ซื้อกองทุนหากมีการทำธุรกรรมผ่านธนาคาร”

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าที่ถูกพนักงานของธนาคารกระทำทุจริต ธนาคารได้จ่ายเงินที่ลูกค้าเสียหายไปแล้ว ขณะเดียวกันธนาคารได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่กว่า 10 ล้านรายที่ลงทุนในกองทุนรวม และประกันชีวิต พบว่าข้อมูลปัจจุบันไม่พบการกระทำทุจริต “กระบวนการตรวจสอบของธนาคารเป็นสิ่งสำคัญ ต้องปรับเปลี่ยนการตรวจสอบอยู่เสมอ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์เหมือนไล่จับโจรและเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้การตรวจสอบทุจริตทำได้เร็วขึ้น

ด้านนางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวถึงการตรวจสอบพนักงานแบงก์ ที่เป็นเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนขายกองทุนรวมว่า ก.ล.ต.มีการตรวจสอบหลายทาง นอกจากดูจากรายงานการตรวจสอบของธนาคาร ยังดูข้อร้องเรียนของธนาคารและข้อร้องเรียนที่มีเข้ามายัง ก.ล.ต. รวมทั้งการตรวจระบบงานของธนาคาร และการสุ่มตรวจหรือการทำ mystery shopping คือการส่งเจ้าหน้าที่ทำทีเป็นลูกค้าไปทดสอบการทำธุรกรรมของสาขา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ลูกค้าก็ต้องหมั่นตรวจสอบผลประโยชน์ของตนเอง อย่าหลงเชื่อคำเชิญชวนที่ฟังดูเกินจริง.

นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้สั่งลงโทษพนักงานและผู้จัดการสาขาของธนาคารกสิกรไทย 22 พ.ย. 2559 23:51 22 พ.ย. 2559 23:51 ไทยรัฐ