วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บี้ผู้นำประเทศดันใช้ยาสมเหตุผลเป็นวาระชาติ

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรมครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ “ดูแลผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัยและเป็นสุข” ว่า การที่มุ่งเน้นการใช้ยาในกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากไทยกำลังเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2568 ซึ่งจะมีผู้สูงอายุถึง 14.4 ล้านคน การรับยาในกลุ่มผู้สูงอายุต่างจากคนทั่วไปที่จะมีการแปลงตัวยาที่แตกต่าง หากใช้ผิดหรือใช้ไม่สมเหตุผลอาจจะเกิดโทษได้ 

นอกจากนี้ ศิริราชมุ่งหวังถึงการใช้ยาของผู้คนในประเทศให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เป็นโทษ ซึ่งไทยกำลังเข้าสู่กระบวนการเป็นประเทศที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นหน่วยงานหลักที่ผลักดันเรื่องนี้ที่ได้มีการประกาศให้โรงพยาบาลสังกัด สธ.เป็นโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผลไปเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ รพ.ศิริราช ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ เพราะการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพต่อตนเองและสังคม เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จำเป็นก็จะส่งผลให้เกิดการดื้อยา เป็นต้น

ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวต่อว่า คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึ่งตนเป็นประธานกำลังผลักดันเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังทั่วประเทศ และกำลังจัดทำตัวชี้วัดเพื่อเป็นเกณฑ์บ่งชี้การดำเนินงานที่มี 35 ตัวชี้วัด และอยากให้ผลักดันเรื่องนี้เป็นวาระชาติ โดยให้ผู้นำประเทศกล้าประกาศให้ไทยเป็นประเทศที่ใช้ยาสมเหตุผล หากทำได้จะเป็นประเทศแรกของโลกที่ประกาศอย่างเป็นทางการ.

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรมครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ “ดูแลผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัยและเป็นสุข” 22 พ.ย. 2559 23:49 22 พ.ย. 2559 23:49 ไทยรัฐ